รถชนมีคู่กรณี

การเคลมประกัน รถชนมีคู่กรณี รีบต้องการแยกกันก่อน

เคลมสดกรณีพิเศษ คือในบางครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน บางครั้งสภาวะแวดล้อมก็อาจไม่เอื้ออำนวยให้สามารถรอพนักงานเคลมมาเปิดเคลมได้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีธุระต้องรีบไปทำ หรือตอนเกิดเหตุนั้น เป็นเวลากลางคืนประกอบกับสถานที่เกิดเหตุค่อนข้างเปลี่ยว ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัย ดังนั้นในทางปฎิบัติการรอพนักงานเคลมเพื่อจะมาดำเนินการตามขั้นตอนนั้นอาจจะไม่สามารถทำได้ ถ้าอย่างนั้นจะมีวิธีการใดบ้างที่เรายังสามารถรักษาสิทธิ์ในการเคลมประกัน โดยที่ไม่ได้ทำตามขั้นตอนปกติ สามารถทำได้ครับ แต่ต้องเป็นกรณีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บเท่านั้นนะครับ โดยสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับ

กรณีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีประกันด้วยกันทั้งคู่ และสามารถตกลงกันได้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายมีเอกสารที่เรียกว่า Knock to knock ก็สามารถกรอกข้อความในเอกสารนั้น แล้วแลกกันได้เลย โดยรายละเอียดที่ต้องกรอกนั้นจะประกอบด้วย รายละเอียดรถของคู่กรณี รายละเอียดรถ ความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นต่างฝ่ายก็นำใบที่ได้จากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไปเปิดเคลมที่บริษัทประกันซึ่งตนทำประกันอยู่ได้เลย

ถ้าในกรณีที่ไม่มีใบ Knock to knock กรณีแยกกันก่อนแล้วนัดมาเคลมทีหลังอีกครั้ง เป็นกรณีที่ต่างฝ่ายสามารถตกลงกันได้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด และสามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายไม่ลำบากหรือยุ่งยากมากนักที่จะต้องมาพบกันอีกครั้ง โดยส่วนใหญ่ที่พบก็คือ ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันอยู่แล้วหรือต่างรู้จักที่มาที่ไปซึ่งกันและกัน ตอนเกิดเหตุปรากฎว่าต่างฝ่ายต่างติดธุระไม่สะดวกที่จะรอพนักงานเคลม จึงได้แยกกันไปก่อนและนัดหมายจะมาเจอกันอีกครั้งตอนที่สะดวกโดยแต่ละฝ่ายก็แจ้งประกันของตัวเองมา นำรถที่เกิดเหตุและคนขับทั้ง 2 ฝ่ายมาเพื่อเปิดเคลม

ถ้าเป็นกรณีที่คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ห่างไกลกันและไม่สะดวกที่จะมานัดเคลมอีกครั้ง ก็สามารถทำได้โดยคู่กรณีฝ่ายที่ผิดติดต่อไปที่บริษัทประกันของตน แล้วแจ้งว่าตนได้ชนกับรถยนต์ ยี่ห้ออะไร ทะเบียนอะไร ผู้ขับขี่คือใคร วันที่เท่าไหร่ สถานที่คือที่ไหน และความเสียหายของรถคู่กรณีคือตำแหน่งใดบ้าง บริษัทประกันฝ่ายผิดก็จะออกเลขที่รับแจ้งให้ ให้ท่านนำเลขที่รับแจ้งดังกล่าวมาบอกต่อคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก เพื่อให้คู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกไปติดต่อกับบริษัทประกันของตน โดยใช้เลขรับแจ้งนี้ในการติดต่อกับบริษัทประกันของคู่กรณีฝ่ายผิด เพื่อทำการเรียกร้อง เมื่อมีการยืนยันข้อมูลความเสียหายที่ตรงกันระหว่างบริษัทประกันทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมมีการออกเอกสารซึ่งกันและกันแล้ว ทางบริษัทประกันฝ่ายถูกก็จะออกใบเคลมให้แก่ท่าน และท่านสามารถนำรถไปซ่อมได้ตามปกติ โดยบริษัทประกันฝ่ายถูกจะไปเรียกเก็บจากบริษัทประกันฝ่ายผิดเองโดยใช้เอกสารหลักฐานที่มีการยืนยันซึ่งกันและกัน