การเคลมยางรถยนต์

การเคลมยางรถยนต์

ยางรถยนต์ที่เกิดได้รับความเสียหายและสามารถเคลมได้ต้องมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น เช่นรถยนต์ตกหลุมแล้วยางเกิดการระเบิด ขับรถอยู่แล้วมีวัตถุกระเด็นมาโดนยางแล้วยางแตก แต่ถ้าขับๆ อยู่แล้วยางระเบิด หรือ ไปถูกตะปูตำแล้วยางรั่ว จะไม่สามารถเคลมได้ เพราะบริษัทประกันจะมองว่าสาเหตุการเกิดมาจากการใช้งาน ซึ่งอาจจะเกินอายุของยางแล้วไม่ได้เปลี่ยน หรือเกิดจากการขับขี่ที่ไม่ระมัดระวัง ซึ่งลักษณะของแผลที่เกิดขึ้นกับยาง พนักงานเคลมเขาสามารถดูแล้วรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด และเข้าข่ายว่าจะสามารถเคลมได้หรือไม่ ในกรณีที่เคลมได้ บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบเพียง 50% ของราคายางเท่านั้น เพราะมีเรื่องค่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเอง