การเคลมแผลโดนสะเก็ดหิน

การเคลมแผลโดนสะเก็ดหิน

เป็นแผลอีกลักษณะหนึ่งที่ถือว่าไม่มีคู่กรณี และไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ แผลลักษณะนี้จะเกิดจากสะเก็ดหิน กระเด็นมาโดนตัวรถทำให้เนื้อสีถูกเจาะเข้าไป มีลักษณะเป็นวงเล็กๆ กินเข้าไปในเนื้อสี ขนาดของแผลไม่ใหญ่มากนัก แต่ถ้าคนที่รักรถดูแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายตา ขัดหูขัดตา อยากเคลมสี ซึ่งก็สามารถเคลมได้ แต่ก็เป็นการเคลมที่ต้องเสียส่วนร่วมเช่นเดียวกัน