การเคลมเบียดเสา

การเคลมเบียดเสา,เบียดประตูทำอย่างไร

การเคลมลักษณะนี้ถือเป็นการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี ชนิดหนึ่งเพราะแผลที่เกิดขึ้นมาจากผู้เอาประกันเอง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาด หรือเหตุสุดวิสัยในการขับขี่ ทำให้รถไปเบียดเสา เบียดประตู หรือเบียดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุที่อยู่นิ่ง แต่รถยนต์ที่ผู้เอาประกันขับไปโดนเอง จะเคลมได้เฉพาะการประกันรถยนต์ประเภท 1 เท่านั้น แผลลักษณะนี้ถือว่าเกิดจากอุบัติเหตุ โดยลักษณะแผลจะมีเนื้อที่และความกว้างของความเสียหาย สีของตัวรถจะถูกเบียดออกไปมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของการเบียด แต่ที่สำคัญแผลประเภทนี้จะไม่เสียส่วนร่วม เพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการขับขี่ แต่ในทางประกันจะถือว่าผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด เพราะบริษัทประกันไม่สามารถไปเรียกร้องให้บุคคลใดชดใช้ค่าซ่อมรถได้ การเปิดเคลมลักษณะนี้จึงมีผลต่อส่วนลดประวัติ ของรถคันที่เปิดเคลมอันจะมีผลให้เบี้ยประกันสูงขึ้นในปีถัดไป