นำรถไปติดแก๊ส

ประกันภัยรถยนต์ นำรถไปติดแก๊สมาต้องทำอย่างไรบ้างกับประกันภัยรถยนต์

กรณีรถติดแก็ส เนื่องจากสภาวะปัจจุบันน้ำมันมีราคาแพง ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่จึงนำรถของตนไปติดตั้งแก็ส ดังนั้นการติดแก็สจะมีผลต่อการประกันหรือไม่และต้องทำอย่างไร หลังการติดตั้งเสร็จ
เพราะการติดตั้งแก็สถือเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่เพิ่มขึ้นมากับตัวรถยนต์ เพราะไม่ได้ติดตั้งมา ตอนถอยรถป้ายแดงออกจากศูนย์ แต่เจ้าของรถมาติดตั้งเองทีหลัง ดังนั้นต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบถึงการเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อจะได้ให้ความคุ้มครองเอื้อมไปถึงถังแก็สที่ติดตั้งเข้ามานี้

ขั้นตอน

1. นำส่งเอกสารให้บริษัทประกันกันภัยหลังจากการติดตั้งแก็สเสร็จ
i. ใบเสร็จค่าติดตั้งถังแก็ส ที่บอกรายละเอียดในการติดตั้ง
ii. สำเนาทะเบียนที่มีการแจ้งทางขนส่งว่ามีการติดตั้งแก็สแล้ว

2. บริษัทประกันภัยจะแจ้งจำนวนทุนประกันที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งแก็ส พร้อมบอกเบี้ยประกันที่ต้องชำระเพิ่ม

3. ผู้ประกันทำการชำระเงินให้กับบริษัทประกันภัย

4. บริษัทประกันภัยออกสลักหลังคุ้มครองเพิ่มเติม และมีผลเริ่มคุ้มครองทันที
อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะครับ ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาโดยที่คุณไม่แจ้งบริษัทประกัน คุณนั่นแหละจะเป็นผู้เสียเปรียบ