ตารางการประกันรถยนต์

ตารางการประกันรถยนต์ ประเภทต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันรถยนต์
ประเภทความคุ้มครองต่างๆข้อดีข้อเสีย โดยเปรียบเทียบ
การประกัน
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความรับผิดต่อผู้เอาประกันเอกสารแนบท้าย 
 ต่อชีวิต
หรืออนามัย
ร่างกาย
ต่อทรัพย์สินต่อตัวรถความสูญหาย
และไฟไหม้
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
ค่ารักษา
พยาบาล
ประกันตัว
ผู้ขับขี่
ระดับความประหยัดทุนใน
เอาประกัน
ซ่อมรถผู้
สถานการณ์
ที่เคลมได้
ความง่ายใน
การเคลม
1xxxxxxx0444
2xxxxxx2001
3xxxxx4001
2+xxxxxxx1212
3+xxxxxx3212
คำอธิบายของข้อดีข้อเสียคะแนนจะไล่ตั้งแต่ 0 – 4 คะแนนที่สูงหมายถึงระดับที่ดีขึ้นไป
ระดับความประหยัดวัดจากเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเปรียบเทียบจากรถคันเดียวกัน
ทุนในการซ่อมรถผู้เอาประกันในกรณีของ 2+,3+ จะอยู่ที่ 100,000 หรือ 200,000 ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน
สถานการณ์ในการเคลมในกรณีของ 2+,3+ จะเคลมได้เฉพาะกรณีที่รถยนต์ชนกับรถยนต์เท่านั้น
ความง่ายในการเคลมในกรณีของ 2+,3+ จะเคลมได้กรณีที่คู่กรณีต้องตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด