เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์

เมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็ต้องมีการแจ้งบริษัทประกันให้ทราบ เพื่อทำการเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้องในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ คือถ้าระหว่างช่วงเวลาการประกันภัย แล้วมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ ไม่ว่าจะเป็น มีการซื้อขายรถเปลี่ยนเจ้าของ , ภาระกับลิซซิ่งหมดแล้ว , ไม่ต้องการให้บริษัทลิสซิ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ต่อไป , มีการเปลี่ยนทะเบียนรถ , เปลี่ยนสีรถ , เปลี่ยนเครื่องยนต์ , มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ไม่ว่าติดตั้งแก๊ส หรืออื่นๆ ( *** )

ทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอะไรก็ตามเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณที่สำคัญๆ คุณต้องมีหน้าที่ในการแจ้งบริษัทประกันภัยของคุณให้เค้าทราบครับ ซึ่งอาจจะแจ้งโดยตรงหรือผ่านตัวแทนนายหน้าของคุณก็ได้ ก็โดยการส่งสำเนาทะเบียนรถที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแล้วให้เขาไปเท่านั้นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์และความสะดวกตอนเคลมรถครับ อาจะมีการคิดเบี้ยเพิ่มบ้างในบางกรณี ( *** ) แต่ก็ดีกว่ามามีปัญหากันภายหลังนะครับ