การสำรวจภัย

ว่าด้วยเรื่องการสำรวจภัย .. อีกหนึ่งหน้าที่ของคนทำประกันภัย

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางเรา K.Strong ได้ไปทำการสำรวจภัย ( Risk Survey ) ที่โรงงานเมล็ดพันธุ์พืชแห่งหนึ่ง แถวบางเลน นครปฐม จึงอยากจะแบ่งปันข้อมูลอีกมุมหนึ่งของการประกันภัย

การสำรวจภัยนั้นเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของ บริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีการสำรวจภัยทุกรายไป

โดยส่วนใหญ่การสำรวจภัย จะทำกับธุรกิจที่มีทุนประกันสูงระดับหนึ่ง เป็นธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจ หรือเป็นธุรกิจบริษัทประกันต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดก่อนออกใบเสนอราคา

ข้อมูลหลักๆ ที่ทางบริษัทประกันภัย ต้องการในการสำรวจภัย มีดังนี้

  • ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง, จำนวนอาคาร, สภาพของอาคาร บริเวณข้างเคียงเป็นอย่างไร
  • ภาพรวมของธุรกิจ จำนวนคนงาน เวลาเปิดปิด
  • ลักษณะของการดำเนินกิจการ ว่าทำอะไร กระบวนการผลิต, มีสต็อคมากน้อยเพียงใด, การหมุนเวียนเร็วไหม, พื้นที่ในการจัดเก็บสต็อค, เครืองจักรที่ใช้
  • ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย
  • วิธีการบริหารจัดการภายในสถานที่ประกอบการ เช่น มีการแบ่งพื้นที่สูบบุหรี่ชัดเจนไหม, บริเวณที่มีการเก็บวัตถุไวไฟ มีการบริหารจัดการอย่างไร
  • ระบบรักษาความปลอดภัย, อุปกรณ์ในการดับเพลิง, ทีมงานที่ดูแล, การฝึกซ้อม, เมื่อเกิดเหตุจะมีการเตือนภัยอย่างไร, จำนวน รปภ. .
  • ภัยที่มีความเสี่ยง เช่นภัยลมพายุ ภัยน่ำท่วม และ อื่นๆ
  • และรายละเอียดอื่นๆ ที่จะทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ของผู้เอาประกันรายนี้

ซึ่งการสำรวจภัยไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทประกันภัยเท่านั้น แต่ยังมีข้อดีหลายข้อสำหรับผู้เอาประกันภัยด้วย ดังนี้ 

1. ในการประกันภัยนั้นจะมีหลักการที่สำคัญข้อหนึ่ง ก็คือหลักสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) คือ

ผู้เอาประกันมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง ไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จต่อบริษัทประกันภัย

การที่ผู้เอาประกันภัยยอมให้บริษัทประกันภัยเข้าสำรวจภัย ก็จะช่วยเสริมผู้เอาประกันภัยว่าได้ทำตามหลักการในข้อนี้แล้ว

2. กรมธรรม์ที่เกิดจากการสำรวจภัย ก็จะเป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายได้ให้เกิดขึ้นน้อยลง

3. หลังการสำรวจภัย ทางบริษัทประกันภัยจะออกรายงานการสำรวจภัย ซึ่งจะมีข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัย สามารถนำไปปรับปรุงใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ซึ่งเท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะมีผู้เชียวชาญด้านความเสี่ยงมาแนะนำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย

ทั้งหมดนี้คือมุมเล็กๆ มุมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจภัย แต่ในความเป็นจริงนั้น การสำรวจภัยยังมีเนื้อหาและประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่ากับ ผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัย หรือ คนกลางประกันภัยเอง