3 ภัยความคุ้มครอง ที่กรมธรรม์ภัยทรัพย์สินต้องมี

3 ภัยความคุ้มครอง ที่กรมธรรม์ภัยทรัพย์สินต้องมี

ความเสียหายที่เกิดจากพายุ ในทางประกันภัย ถ้าพายุดังกล่าวทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายก็สามารถเคลมสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้

โดยภัยเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย จากน้ำฝน หรือ ลมพายุ นั้น มีทั้งหมด 3 ภัยด้วยกัน ได้แก่ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลมพายุ และภัยน้ำท่วม ลองเช็คกรมธรรม์ของคุณเลยครับ ว่ามีการซื้อความคุ้มครอง จาก 3 ภัยนี้หรือไม่ แล้วรายละเอียดของภัยแต่ละอย่างมีอะไรบ้าง มาดูกัน

1.ภัยเนื่องจากน้ำ

สำหรับภัยนี้นอกจากจะให้ความคุ้มครอง การปล่อย รั่วไหล ล้น ของน้ำจากท่อ ถัง หรือ จากระบบต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในอาคารแล้วนั้น .. ภัยเพิ่มนี้ยังขยายความคุ้มครองไปถึง

“น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ” แสดงว่า ถ้าน้ำฝนได้ไหลซึมผ่าน ประตู หน้าต่าง หรือ วงกบ ที่ชำรุด แล้วทำให้ทรัพย์สินภายในอาคารเสียหาย ก็จะสามารถเคลมได้ครับ

2. ภัยลมพายุ

แน่นอนจากชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากลมพายุ แต่ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ

“คุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความ เสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นจากลมพายุ น้ำฝน หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองผ่านเข้าไปภายในอาคาร ตามร่องแตกร้าวหรือที่พังทลายของหลังคา หรือผนังอันเกิดจากกำลังของลมพายุโดยตรงเท่านั้น”

ในส่วนนี้ สามารถแยกความเสียหายของทรัพย์สินที่สามารถเคลมได้เป็น 2 ส่วน คือ

  • ในส่วนของตัวอาคาร ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโดยตรง
  • ทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร ที่ได้รับความเสียหายมาจากน้ำฝนที่ไหลผ่านช่องอันเกิดจาก การพังทลายของหลังคา หรือผนัง อันเนื่องมาจากกำลังของพายุนั้น หมายความว่า ถ้าหลังคา หรือ ผนังบ้าน ได้รับความเสียหายจากพายุ แล้วทำให้น้ำฝน ไหลผ่านช่องของความเสียหายนั้น ไปทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารเสียหาย ก็แสดงว่า ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารที่เสียหายนั้น ก็สามารถเคลมได้ครับ

3. ภัยน้ำท่วม

ถ้าดูจากคำจำกัดความ น้ำท่วมในที่นี้จะหมายถึง “น้ำ ซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งจะเป็นทางน้ำธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก หรือเกิดจากการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย”

ตรงตัวครับ คือ ถ้ามีน้ำท่วมจากภายนอกอาคาร (น้ำที่ไหลล้น หรือ ไหลออกมาจาก ทางน้ำธรรมชาติหรือทางน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น) ล้นเข้ามาในอาคารแล้วทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ก็สามารถ เคลมได้ครับ

ถ้าในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินของคุณ มีความคุ้มครองภัยทั้ง 3 ภัยนี้ คุณก็อุ่นใจได้ครับว่า ถึงแม้ทรัพย์สินของคุณจะได้รับความเสียหายจากพายุร้าย .. คุณก็จะมี บอดี้การ์ด ที่ชื่อ บริษัทประกันภัย มาช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้กับคุณได้ครับ