แผ่นดินไหวภัยธรรมชาติ

แผ่นดินไหวภัยธรรมชาติ ที่สร้างความเสียหายรุนแรงทุกครั้งที่เกิด

แผ่นดินไหวมหันตภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงและมากมายทุกครั้งที่มันเกิด ในการประกันภัยทรัพย์สินเอง ก็มีภัยเพิ่ม ที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ภัยแผ่นดินไหวนี้เช่นเดียวกัน

โดยจะคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก

  • ภัยแผ่นดินไหว
  • ภูเขาไฟระเบิด
  • คลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือ สึนามิ (Tsunami) หรือ
  • น้ำท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด

ทั้งนี้ แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ต้องเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติเท่านั้น

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความเสียหายที่เกิดจาก Tsunami เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับชายฝั่ง ภาคใต้ บ้านเรานั้น ก็อยู่ในความคุ้มครองของภัยแผ่นดินไหว นี้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ความคุ้มครอง ยังรวมถึง น้ำท่วม อันมีสาเหตุมาจากแผ่นดินไหว อีกด้วย

แสดงว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่ตำแหน่งใดซักที่หนึ่ง อันอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เกิดน้ำท่วม ใหญ่ตามมา ก็ต้องใช้ภัยแผ่นดินไหวสำหรับความคุ้มครอง ไม่ใช่ภัยน้ำท่วมนะครับ