การประกันภัยเงิน เป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่ร้านค้าต้องมี

เงินสดคือข้อยกเว้นของการประกันโจรกรรม ดังนั้นเมื่อร้านโดนงัดแงะขโมยของ เงินสดที่ถูกขโมยย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง

แต่ร้านค้าที่มีการทำบัญชี เงินเข้าออกที่ชัดเจน เรามีทางแก้ไขให้คุณ โดยการทำกรมธรรม์ประกันภัยเงิน ซึ่งจะให้คุ้มครองถึง

  1. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย
  2. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัย
  3. เงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่งโดยพนักงานรับเงิน “ไปตามเส้นทางขนส่งไป-กลับ ระหว่างสถานที่เอาประกันภัยกับธนาคารเท่านั้น”
  4. ความเสียหายต่อตู้นิรภัยและห้องนิรภัย