ตัวอย่างเหตุการณ์ ประกันระหว่างก่อสร้าง

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ประกันระหว่างก่อสร้าง)

ตัวอย่างเหตุการณ์ ประกันระหว่างก่อสร้าง

ในการก่อสร้างหรืองานรับเหมาหนึ่งงาน เหตุการณ์มากมายอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทั้งผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้าง และบุคคลภายนอก ถ้าคุณคือผู้รับเหมา เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไหม ?

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ

ซึ่งการมีหรือทำประกันระหว่างก่อสร้างไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะทำให้สามารถเคลมค่าเสียหายคืนจากประกันภัยได้

  • ไฟไหม้ ทำให้อาคารที่สร้างอยู่ได้รับความเสียหาย 

( ไฟไหม้ ในระหว่างผู้รับเหมาทำงาน ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดไฟไหม้ และอาคารที่ก่อสร้างได้รับความเสียหาย ในกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง สามารถเคลมได้ )

  • ระบบไฟฟ้าที่วางไว้เสียหาย เนื่องจากน้ำฝนซึมผ่านอาคารมาโดนตู้ไฟ

( ผู้รับเหมาไปปรับปรุงร้านค้า ในอาคารที่เก่ามา โดยผู้รับเหมาได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว แต่ปรากฏว่าฝนตกหนักมาก และอาคารเก่า จึงทำให้นำฝนไหลซึมตามอาคารมาทำให้ แผงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้เสียหาย ทำให้ต้องเปลี่ยนทั้งชุด ความเสียหายนี้สามารถเคลมได้ )

  • ทดสอบระบบแรงดันน้ำ ท่อน้ำที่วางไว้ทนแรงดันไม่ไหว หลุดออกมาน้ำท่วม

( การปรับปรุงระบบน้ำ ในอาคารที่ใช้งานปกติ คือความยากของผู้รับเหมา เพราะการคำนวนขนาดของท่อ และ วัสดุอื่นๆ ย่อมพลาดไม่ได้ เพราะถ้าเปิดระบบน้ำ แล้วแรงดันน้ำมีมากเกินกว่า ข้อต่อของท่อจะรับได้ย่อมหมายถึงน้ำมหาศาล ที่จะไหลล้นลงมาและทำลายทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ด้านล่าง โดยความเสียหายเหล่านี้ก็สามารถเคลมประกันได้เช่นกัน ถ้าทำประกันระหว่างก่อสร้างเอาไว้ )

  • ขณะต่อเติมระบบในโรงงาน เกิดอุบัติเหตุทำให้เครื่องจักรของผู้ว่าจ้างเสียหาย

( คุณคือผู้รับเหมา ที่รับหน้าที่เข้าไปซ่อมแซม และปรับปรุงระบบในโรงงาน แต่ความยากก็คือ ในระหว่างที่คุณทำการปรับปรุง เครื่องจักรในโรงงานยังคงทำงานปกติ
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจากงานของคุณ จนทำให้เครื่องจักรของผู้ว่าจ้างเสียหาย หากเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้น ถ้าทำประกันระหว่างก่อสร้างไว้ ก็สามารถเคลมค่าความเสียหายต่างๆ ได้ )

  • ตอกเสาเข็มสร้างอาคาร ขณะตอก อาคารข้างเคียงเกิดรอยร้าว

( ในงานรับเหมา ที่ต้องมีงานฐานราก คงหลีกไม่พ้นการตอกเสาเข็ม ถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไร แต่ถ้างานที่ทำท้าทายกว่านั้น เพราะด้านข้างของคุณอยู่ติดกับอาคาร ถ้าทำงานไม่ระวัง การตอกเสาเข็มอาจทำให้อาคารข้างๆ แตกร้าวได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ค่าความเสียหายต่างๆ ก็สามารถเคลมได้ ถ้ามีประกันระหว่างก่อสร้าง )

  • เปลี่ยนกระจกอาคารสูง กระจกตกไปโดนรถยนต์ที่จอดข้างอาคารเสียหาย

( การเปลี่ยนกระจก ในอาคารที่สูง จำต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะต้องทำงานในที่สูงและเนื้องานบางครั้งต้องทำภายนอกอาคาร ผิดพลาดไปเครื่องมือ หรือกระจกเกิดพลาดตกลงไป ทรัพย์สินของคนอื่น เช่น บ้านหรือรถยนต์ ได้รับความเสียหาย ใครหละคือผู้รับผิดชอบถ้าไม่ใช่คุณ ความเสียหายเหล่านี้สามารถเคลมประกันได้ )

สนใจทำประกันระหว่างก่อสร้าง สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]

ดูในรูปแบบคลิป > https://www.youtube.com/channel/UCwAP4-PDj7pSl_3IiVnmBvw?view_as=subscriber