ความเสียหายทรัพย์สิน

ตัวแทน และ นายหน้า ในทางประกันภัย แตกต่างกันอย่างไร

ตัวแทน และ นายหน้า ต่างกันอย่างไร

โดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำประกันภัยเลย ซึ่งคำหรือชื่อเรียกของตัวแทน และ นายหน้านี้ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นได้ เราจึงขอทำการให้ข้อมูลดังนี้ครับ

ตัวแทน

 • ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ ที่ใช้บังคับและควบคุมตัวแทน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ ) จะน้อยกว่าที่ใช้ควบคุมนายหน้า
 • ในทางกฎหมายจะใช้คำว่าทำหน้าที่ชักชวน ให้บุคคลมาทำประกันภัย คำว่า ” ชักชวน” ในที่นี้ก็จะให้ภาพที่ตัวแทนค่อนข้างมีความสนิทสนมกับลูกค้าเป้าหมาย และทำการแนะนำ ชักชวน ให้มาทำประกันผ่านเขา
 • มีเพียงตัวแทนประกันภัยที่เป็นบุคคลเท่านั้น ตัวแทนไม่สามารถทำเป็นนิติบุคคล หรือในรูปแบบบริษัทได้
 • จะสังกัดบริษัทประกันภัย เพียงบริษัทประกันเดียว ( โดยเฉพาะประกันชีวิตจะเห็นได้ชัดเจน ) ดังนั้นแบบกรมธรรม์ที่ตัวแทนขาย ก็มาจากบริษัทประกันภัย บริษัทเดียวเท่านั้น
 • การดำเนินงานใดก็ตามของตัวแทนในนามบริษัทประกันภัย ถ้าเกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย บริษัทประกันภัยที่ตัวแทนที่สังกัดจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบตามกฎหมาย
 • จะเน้นการขาย โดยใช้ความสัมพันธ์ ส่วนบุคคล ( Relationship ) เพราะลูกค้ามีความสนิทสนมเชื่อใจกัน
 • ชั่วโมงในการอบรมความรู้ทางด้านประกันภัย ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน จะน้อยกว่า

นายหน้า 

 • ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ ที่ใช้บังคับและควบคุมนายหน้า โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ ) จะมากกว่าที่ใช้ควบคุมตัวแทน
 • ในทางกฎหมายจะใช้คำว่าทำหน้าที่ชี้ช่องให้บุคคลมาทำประกันภัย คำว่า ” ชี้ช่อง ” ในที่นี้ก็จะให้ภาพที่นายหน้าจะมีทางเลือกและชี้ช่องทางที่คิดว่าแบบประกันเหมาะสมกับเป้าหมายที่สุด
 • นายหน้าสามารถสังกัดได้หลายบริษัทประกันภัย ดังนั้นรูปแบบกรมธรรม์ที่นำเสนอลูกค้า ก็จะมีความหลากหลายมากว่า
 • นายหน้าประกันภัย สามารถมีได้ทั้ง นายหน้าบุคคล และนายหน้านิติบุคคล ( ประกอบด้วยนายหน้าบุคคล 5 คน มารวมตัวกัน ) ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเป็นรูปบริษัท ซึ่งในการจัดตั้งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และถูกควบคุมการดำเนินงานที่เข้มงวด
 • เนื่องจากสังกัดหลายบริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัยจึงต้องมีความรู้ความเข้าในแบบประกันภัยที่ลึกซึ้ง เพราะต้องคัดสรรและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
 • ในการต่ออายุใบอนุญาต จะต้องมีการเก็บชั่วโมงในการอบรมที่มากกว่าตัวแทน

สรุป .. สำหรับลูกค้าที่จะเริ่มต้นทำประกันภัย อาจจะต้องเลือกหรือชั่งใจก่อนทำประกัน ว่าจะเลือกทำประกันโดย ผ่านตัวแทน หรือจะทำประกันผ่านนายหน้า

ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับความสบายใจของลูกค้าที่ทำประกันเองด้วย ว่าเลือกทำประกันผ่านใครแล้วสบายใจ ไว้ใจใครมากกว่า หรือ มองเห็นข้อดี , ประโยชน์ในการเลือกทำกับใครมากกว่า รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องประกันภัยของลูกค้าที่ทำประกันภัย ก็มีส่วนช่วยในการตัดสินใจด้วยครับ

สนใจทำประกันประเภทต่างๆ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]