ความเสียหายทรัพย์สิน

ใครเป็นใคร ในกรมธรรม์ประกันตามมูลค่างาน ( Contractor’s All Risk )

ใครเป็นใคร ในกรมธรรม์ประกันตามมูลค่างาน

ในกรมธรรม์ประกันตามมูลค่างาน หรือ กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง นั้นเป็นกรมธรรม์หนึ่ง ซึ่งมีหลายบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่และผลกระทบที่เกี่ยวข้องในกรมธรรม์แตกต่างกันไป ดังนี้

 1. คู่สัญญาของสัญญาว่าจ้าง อันได้แก่ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับเหมา ซึ่งทั้ง 2 บุคคลนี้ จะถูกดึงมาเป็น ผู้เอาประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ ประเด็นคำถามที่พบบ่อยๆก็ คือ
  • ถ้าผู้รับเหมาเป็นคนทำประกัน เป็นคนจ่ายเบี้ย ทำไมต้องเอาผู้ว่าจ้างมาเป็น ผู้เอาประกันภัยด้วย?
   • ที่ต้องนำผู้ว่าจ้าง มาเป็นหนึ่งใน ผู้เอาประกันภัยด้วย เหตุผลก็คือ กรณีที่ระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง แล้วเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ถ้ามีการฟ้องร้องเป็นคดีกันและผู้เสียหายฟ้อง ผู้ว่าจ้างเป็นจำเลยร่วมในคดี การที่ผู้ว่าจ้างเป็นหนึ่งในผู้เอาประกันภัย ก็จะทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความคุ้มครองและต่อสู้ทางคดีจากบริษัทประกันภัยด้วย
  • ในการทำงานนั้นผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ผู้รับเหมาหลัก ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอก ความเสียหายนี้จะได้รับความคุ้มครองด้วยไหม?
   • ในกรณีนี้ ผู้รับเหมาย่อยรายอื่นๆ สามารถได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ด้วย ถ้า ในกรมธรรม์มีการระบุ ในส่วนของ ผู้เอาประกันภัยว่า นาย……. ในฐานะ ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บจ. ……….. ในฐานะผู้รับเหมา และหรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง แต่ที่สำคัญ มูลค่างานที่ระบุในส่วนของทุนประกันภัยตามหน้าตารางกรมธรรม์ จะต้องมีมูลค่างานของผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ รวมอยู่ด้วย
  • ถ้าคนงานของผู้รับเหมา ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน จะได้รับความคุ้มครองไหม?
   • คนงานของผู้รับเหมาไม่ถือเป็นบุคคลภายนอก จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประเภทนี้ อาจแก้ปัญหาโดยการใช้กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ ประกันสังคม สำหรับการรักษาพยาบาลส่วนนี้แทน
  • ถ้าพนักงาน ของผู้ว่าจ้าง มาตรวจความคืบหน้าของงานแล้วได้รับบาดเจ็บ จะได้รับความคุ้มครองไหม ?
   • โดยหลักแล้ว พนักงานของผู้ว่าจ้าง ไม่ถือเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่กรมธรรม์ประเภทนี้สามารถขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงได้ โดยการใส่เงื่อนไขพิเศษเข้าไปในกรมธรรม์นั่นเอง
 2. นิติบุคคลอาคารชุด เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่มีความสำคัญ ในกรณีที่ผู้รับเหมา ต้องเข้าไปปรับปรุงห้องในนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ว่าจะเป็น คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน หรืออาคารต่างๆ ที่จดทะเบียนในรูปนิติบุคคลตามกฎหมาย ส่วนใหญ่ทางนิติบุคคล ก็จะมีข้อกำหนดให้ทางผู้รับเหมา ต้องทำประกันในระหว่างที่มีการปรับปรุงห้อง และระบุ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งจะมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
  • แม้ในกรมธรรม์จะระบุนิติบุคคลเป็นผู้รับผลประโยชน์ แต่นิติบุคคลจะได้รับค่าสินไหมทดแทน ก็ต่อเมื่อในการปฏิบัติงานรับเหมานั้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินส่วนกลาง ที่นิติบุคคลเป็นผู้ดูแลเท่านั้น ถ้าบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย บุคคลนั้นก็จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ ตามความเสียหายที่แท้จริง
  • โดยปกติแล้ว นิติบุคคลอาคารชุด จะถือว่าเป็นบุคคลภายนอก ตามกรมธรรม์ประเภทนี้ เนื่องจากนิติบุคคลไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาการรับเหมา แต่ในบางครั้งในข้อกำหนดของบางนิติบุคคล มีการกำหนดให้ทำประกันโดยกำหนดวงเงินในส่วนของทรัพย์สินเดิมผู้ว่าจ้างเป็นวงเงินที่สูง ในกรณีนี้อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ เนื่องจากนิติบุคคลอาคารฯ ไม่ถือเป็นผู้ว่าจ้าง ตามสัญญารับเหมา ดังนั้นแม้จะมีความเสียหายของทรัพย์สินส่วนกลางเกิดขึ้น ทางนิติบุคคลอาคารฯก็ไม่สามารถไปเรียกร้องจากวงเงินในส่วนทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างได้
 3. บุคคลภายนอก คือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญา คือไม่ใช่ตัวผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา หรือ พนักงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา อาจเป็นคนที่อยู่ข้างเคียง หรือเดินผ่านไปมา ซึ่งบุคคลภายนอก หรือ บางที่ใช้คำว่าบุคคลที่ 3 ก็ได้รับความคุ้มครองทั้งในส่วนของ ชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สิน หากได้รับความเสียหาย หรือ ความสูญเสีย จากการปฏิบัติงานตามสัญญารับเหมานั้นๆ

สนใจ สอบถามเพื่อขอคำแนะนำ หรือ สนใจทำประกันระหว่างก่อสร้าง

ติดต่อเรา 083-246-3599 , 02-848-9858-9

Line Id : @k.strong

E-mail :  [email protected]

ลองชมคลิปวิดีโอที่อธิบายถึงภาพรวมของ กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน เค.สตรองค์ฯ