หากกระทำผิดกฏจราจร จะโดนค่าปรับอะไรบ้าง

กฎหมายน่ารู้ ! หากกระทำผิดกฎจราจรจะโดนค่าปรับอะไรบ้าง

หากกระทำผิดกฏจราจร จะโดนค่าปรับอะไรบ้าง

เมื่อขับรถยนต์บนท้องถนน ไม่ได้มีเพียงแค่รถยนต์ของเราเท่านั้นที่เป็นผู้ใช้ ยังมีใครหลายคนที่ใช้ถนนร่วมกับเราอีกด้วย กฎหมายบนท้องถนนจึงได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นกฎระเบียบให้ทุกคนปฏิบัติตาม และลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ วันนี้เราได้มีความรู้เรื่องกฎหมายรถยนต์น่ารู้มาฝากกัน โดยจะเป็นเรื่องราวของค่าปรับเมื่อมีการกระทำผิดกฎจราจรที่มีการอัพเดทล่าสุด โดยรายละเอียดการปรับจะมีอะไรบ้างไปดูกัน

• การขับรถยนต์บนท้องถนนควรมีใบอนุญาต เพราะไม่เช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายจราจร

 • หากขับรถยนต์โดยไม่มีใบรับอนุญาต และขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต จะโดนปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • หากขับรถยนต์ระหว่างที่ถูกยึดใบอนุญาต จะโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • หากพบว่ารถยนต์มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม จะมีความผิดอาญา โดนฟ้องศาลได้
 • หากพบว่ามีการปิดบัง หรือปิดบางส่วนของป้ายทะเบียนรถยนต์ จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • หากพบว่าใช้รถยนต์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี จะโดนปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • หากพบว่า มีการติดไฟนีออนใต้ท้องรถยนต์ หรือติดไว้กับป้ายทะเบียน จะโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • หากพบว่ามีการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถยนต์ จะโดนปรับ 400 – 1,000 บาท
 • หากขับรถยนต์ล้ำเส้นหยุดตามกฎหมายกำหนด จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • หากขับรถยนต์แซงในเส้นทึบ จะถูกปรับ 400 – 1,000 บาท

• ตามกฎหมาย รถยนต์ป้ายแดงสามารถขับบนท้องถนน ได้ไม่เกิน 30 วัน

 • หากขับรถยนต์ป้ายแดงเกินระยะเวลา 1 เดือน หรือวิ่งระยะทางเกิน 3,000 กม. โดยใช้ป้ายแดง จะโดนปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • หากหยุดรถยนต์ขวางทางแยก จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หากขับรถยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดง หากพบจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • หากเปลี่ยนแปลงสีรถยนต์ โดยผิดจากที่จดทะเบียนไว้ จะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • หากใช้โคมไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว หรือ ไฟตัดหมอก ที่ไม่ตรงกับทางกฎหมายกำหนดไว้ จะโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • หากนำรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • หากจอดรถยนต์ในที่ห้ามจอด จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หากขับรถยนต์ย้อนศร จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หากขับรถยนต์เร็วเกินอัตราที่กำหนด จะโดนปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท

• สัญญาณมือจราจรของเจ้าหน้าที่ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดกฎหมาย

 • หากขับรถยนต์โดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • หากขับรถยนต์ย้อนศร จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หากใช้วัสดุกรองแสงเกิดเกณฑ์กฎหมายกำหนด จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หากขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หากขับรถยนต์โดยประมาท และหวาดเสียว จะโดนปรับไม่เกิน 400 – 1,000 บาท
 • หากกลับรถยนต์ในพื้นที่ที่มีเครื่องหมายห้าม จะโดนปรับไม่เกิน 400 – 1,000 บาท
 • หากขับรถยนต์ด้วยอาการเมาสุรา จะถูกจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และถูกปรับ 2,000 – 10,000 บาท

• อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เราจึงต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

การที่ประเทศไทยสร้างกฎระเบียบ และมีการเสียปรับเหล่านี้ขึ้นมา จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการไม่ให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นบนท้องถนน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นให้มากที่สุด เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนที่เรารัก

สนใจทำประกันรถยนต์ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]