ประกันโคโรนา

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ประกันโคโรนา

ความคุ้มครอง

  1. ชดเชยกรณีเจ็บป่วย ระยะสุดท้าย เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
  2. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ โคโรน่า

แผนประกันภัยมี 4 แผนประกันภัย

ข้อควรรู้เบื้องต้น

  • บุคคลที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ที่กลับจากประเทศเสี่ยง สามารถทำได้เลย
  • รับประกันทุกอาชีพ
  • ไม่รับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ก่อนการสมัคร
  • ไม่รับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปประเทศเสี่ยง
  • ถ้ากลับจากประเทศเสี่ยง ต้องรอคอย14 วัน จึงสามารถทำประกันได้
  • สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ ตามที่จ่ายจริง ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก