ประกันความรับผิดบุคคลภายนอก อีกหนึ่งความคุ้มครองที่ร้านค้าต้องมี ตอนที่ 1

ประกันความรับผิดบุคคลภายนอก อีกหนึ่งความคุ้มครองที่ร้านค้าต้องมี ตอนที่ 1

เดินลื่นล้มในร้าน , กินอาหารแล้วท้องเสีย , พนักงานเราให้ข้อมูลผิดจนลูกค้าได้รับความเสียหาย….

ถ้าเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นและตัวคุณคือ เจ้าของร้านต้นเหตุ คุณคิดไหมว่าจะมีอะไรตามมา ?

  • พาลูกค้าไปส่งโรงพยาบาล
  • ค่ารักษาพยาบาลจะทำอย่างไร เราต้องจ่ายให้ลูกค้าไหม
  • ญาติคนเจ็บไม่พอใจ ไปแจ้งความกับตำรวจ เป็นคดี
  • ต้องไปเยี่ยมลูกค้าที่โรงพยาบาล
  • เจรจาช่วยเหลือเยียวยา กับลูกค้าที่เป็นคู่กรณี

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพราะร้านค้าคือพื้นที่เปิด ในแต่ละวันจะมีคนมากหน้าหลายตา แวะเวียนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ร้านยิ่งดัง คนยิ่งเยอะ โอกาสเสี่ยงก็สูงเป็นเงาตามตัว การถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับประกันภัยจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ ที่ต้องคิดและควรทำ

กรมธรรม์ที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการในเรื่องนี้ มีชื่อเรียกว่า “ กรมธรรม์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก”

โดยบทความนี้จะพูดถึงคำจำกัดความ ของความคุ้มครอง ที่มีความสำคัญกับกรมธรรม์ประเภทนี้

ซึ่งความคุ้มครองตาม “ กรมธรรม์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก” ก็คือ บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย

ถ้าแยกองค์ประกอบให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ

  1. จ่ายสินไหมสำหรับ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่ “ บุคคลภายนอก”  โดยบุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย และ บุคคลที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ ( ส่วนใหญ่ก็คือบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผู้เอาประกันภัยนั่นเอง ) เช่น ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน , อาคารที่อยู่ติดกับร้านค้าของเรา เป็นต้น
  2. สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย เพราะเกิดจากอุบัติเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของผู้เอาประกันภัยนั่นเอง เช่น แก็สร้านเราระเบิดทำให้ไฟไหม้ลามไปอาคารที่ติดกัน , แม่บ้านทำน้ำหก ลูกค้าลื่นล้มหัวฟาดพื้น

สิ่งที่สำคัญ และมีผลต่อการชดใช้ค่าสินไหมคือ

  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย คือ การเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากตัวผู้เสียหายเอง แต่เกิดจากร้าน ไม่ว่าสภาพร้าน หรือ การกระทำของพนักงานของร้านก็แล้วแต่
  • เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งในที่นี้นิยามของคำว่า “อุบัติเหตุ” คือ เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

ดังนั้นคำว่าอุบัติเหตุ จึงมีความหมายกว้างมาก เช่น พนง.เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหารผิด ทำให้ลูกค้าที่แพ้ส่วนประกอบนั้น กินแล้วแพ้ ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล , พนักงานส่งข้อความผิดออกไปให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดแล้วเกิดความเสียหาย หรือจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆ เช่น ป้ายร้านตกลงมาโดนลูกค้า

  • ผลจากอุบัติเหตุนี้ทำให้เกิดความสูญเสีย หรือ ความเสียหาย ต่อ ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ อนามัย หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

โดยบทความต่อไป เราจะมาดูกันว่า กรมธรรม์ประเภทนี้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมอะไรกันบ้าง

*** อย่าลืมนะครับ ประกันแต่ละประเภทมีความคุ้มครองแตกต่างกัน ถ้าเราเข้าใจความคุ้มครอง เราก็จะเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้องครับ

สนใจติดต่อขอข้อมูล ขอคำปรึกษา หรือซื้อประกันภัย ติดต่อที่