วิธีการเคลมโควิดที่ใช้ได้กับทุกบริษัทประกันภัย

ถ้าเราคือคนหนึ่งในจำนวนคน หลักพัน หลักหมื่น ที่เคลมประกัน จากกรมธรรม์โควิด เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เอกสารที่เราส่งไป บริษัทประกันภัยได้รับแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนของการจ่ายเคลม ทั้งนี้เพราะในกรมธรรม์ระบุข้อความว่า “ จะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์”

ทาง เค.สตรองค์ จึงมีขั้นตอนการแจ้งเคลมมาแนะนำกัน โดยนำหลักทางกฎหมาย ในเรื่องการรับส่งสาร มาประยุกต์ใช้ครับ

  1. ให้หาข้อมูลจากบริษัทประกันที่คุณซื้อกรมธรรม์ ว่าบริษัทต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการแจ้งเคลม ถ้ามีแบบฟอร์มต้องกรอก ก็กรอกให้ครบถ้วน
  2. หาข้อมูลการติดต่อ ตั้งแต่ชื่อบุคคล ( ถ้ามีแจ้งไว้เฉพาะ ) ชื่อแผนก, Email, เบอร์โทรและที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
  3. ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกครั้ง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และนำใส่ซองส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน ไปยังที่อยู่ของบริษัทประกันภัยตามข้อมูลที่เราหามา
  4. ทำการส่ง Email อีกทางหนึ่ง โดยส่งไปยัง Email ของแผนกที่ทำหน้าที่รับแจ้งเคลมกรมธรรม์ของเราโดยเฉพาะ ซึ่งข้อความใน Email ควรประกอบด้วย

หัวข้อเรื่อง

ประสงค์แจ้งเคลมและเบิกค่าสินไหมสำหรับ ผู้เอาประกันภัย………  เลขที่กรมธรรม์……………  ( การระบุชื่อและเลขที่กรมธรรม์เพื่อให้สะดวกในการค้นหา )

ในส่วนเนื้อหา ให้ระบุ

  • ชื่อเราในฐานะผู้เอาประกันภัย และ เลขที่กรมธรรม์
  • รายการเอกสารที่แนบมา
  • วันที่จัดส่งเอกสารลงทะเบียน และ Tracking Number ที่เราส่งไป
  • กำหนดระยะเวลาให้บริษัทประกันทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารทั้งหมด เช่นกำหนดเวลาให้ 3 วัน หรือ 5 วัน ในการตรวจสอบและตอบกลับ ถ้าไม่ตอบกลับเราจะถือว่าเอกสารที่เราส่งมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
  • ให้แจ้งบริษัทประกันว่า เราจะยึดวันที่ บริษัทประกันภัยรับเอกสารการลงทะเบียน หรือ กำหนดเวลาการตอบกลับเมล์ เพื่อถือว่าบริษัทประกันภัยได้รับเอกสารทั้งหมดอย่างเป็นทางการแล้ว และบริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วัน นับจากวันนั้น

5.ให้เก็บสำเนาเอกสารทั้งหมด และ หลักฐานการส่งเอกสารทั้ง ไปรษณีย์ และ Email เผื่อกรณีที่เกิดปัญหาในการรับค่าสินไหม เราจะได้แสดงหลักฐานยืนยันในการ จัดส่งของเรา

แต่ทั้งนี้ การจ่ายช้า หรือ เร็ว ของบริษัทประกันภัย จะขึ้นอยู่กับ ระบบ การบริหารจัดการ สภาพคล่อง สถานการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ของแต่ละบริษัทประกันภัย ดังนั้นการหาข้อมูลของบริษัทประกันภัยก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์จึงมีความจำเป็นนะครับ

รับชมในรูปแบบคลิปวิดิโอ

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599

Line@ ID : @k.strong

Email : [email protected]