5 คำถามที่คนสงสัย ก่อนซื้อประกันน้ำท่วม บทความ 160x120-02

5 คำถามที่คนสงสัย ก่อนซื้อประกันน้ำท่วม

5-คำถามที่คนสงสัย-ก่อนซื้อประกันน้ำท่วม-บทความ-600x315

  1. ถ้าต้องการซื้อประกันน้ำท่วม ต้องทำอย่างไร ?

ถ้าคุณต้องการซื้อประกันน้ำท่วม ให้กับบ้านคุณ คุณต้องมีตัวประกันหลักก่อน เช่นบ้านคุณต้องมีการทำประกันอัคคีภัย ถ้าต้องการซื้อประกันน้ำท่วมให้กับโรงงาน หรือร้านค้า คุณก็ต้องเริ่มจากการซื้อประกันอัคคีภัย หรือประกันทรัพย์สินก่อน แล้วคุณถึงจะสามารถซื้อประกันน้ำท่วม เพิ่มเข้าไปในความคุ้มครองได้

  1. ประกันน้ำท่วม คุ้มครองกรณีใดบ้าง ?

สำหรับความคุ้มครองน้ำท่วมในทางประกันภัยนั้น ถ้าดูง่ายๆก็คุ้มครองน้ำท่วมอย่างที่เราเข้าใจกัน เพียงแต่คำจำกัดความที่ชัดเจน จะหมายถึงความเสียหายจากน้ำที่ไหลหรือล้นออกมาจากทางน้ำธรรมชาติ หรือทางที่สร้างขึ้น ( แต่ไม่รวมรางน้ำบนหลังคา )

นอกจากนั้นยังขยายความคุ้มครองน้ำท่วมที่เกิดจาก ลมพายุ น้ำป่า ดินโคลนถล่ม และ การแตกรั่วของท่อน้ำสาธารณะด้วย

แต่สิ่งที่ต้องรู้คือ ภัยน้ำท่วมไม่คุ้มครองน้ำท่วมที่มีสาเหตุมาจากสึนามิ เนื่องจากต้นเหตุของการเกิดสึนามิคือการเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเล ดังนั้นต้องใช้ความคุ้มครองจากภัยแผ่นดินไหวแทน

  1. สามารถซื้อประกันน้ำท่วมได้มากน้อยเพียงใด ?

สำหรับความคุ้มครองน้ำท่วม จะมีการจำกัดวงเงินรับผิดชอบ ซึ่งจะน้อยกว่าวงเงินความคุ้มครองของอัคคีภัย เช่นบ้านเราทำประกันอัคคีภัยไว้ 1,000,000 บาท บริษัทประกันอาจให้เราซื้อความคุ้มครองน้ำท่วม 10% หรือ 20% ของวงเงินอัคคีภัย คือเราอาจซื้อภัยน้ำท่วมได้แค่ 100,000 – 200,000 บาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทประกันภัยด้วย

  1. เมื่อเกิดน้ำท่วมแล้วมีความเสียหาย บริษัทประกันจะจ่ายอย่างไร ?

เมื่อเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม ให้ท่านถ่ายรูปตอนเกิดเหตุ และทรัพย์สินที่เสียหายไว้ก่อน แล้วให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัย ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยจะส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจความเสียหาย และให้ผู้เอาประกันภัยทำการสรุปทรัพย์สินที่เสียหายและมูลค่าความเสียหาย เพื่อส่งไปให้บริษัทประกันภัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยความเสียหายที่สามารถเรียกร้องได้ จะไม่เกินทุนประกันภัยน้ำท่วมที่ทำไว้ ( ตามข้อ 3 ด้านบน ) และในการจ่ายค่าความเสียหายสำหรับการประกันที่ไม่ใช่บ้านพัก ในกรมธรรม์อาจมีการระบุความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยไว้ เช่น ความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 5,000 บาท ขยายความคือ ถ้า 10% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น มากกว่า 5,000 บาท คุณก็ต้องรับผิดชอบในส่วน 10% ของความเสียหายแทน

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ

  • ถ้าความเสียหายเกิดขึ้น 100,000 บาท 10%ของความเสียหาย คือ 10,000 บาท ซึ่งสูงกว่า ขั้นต่ำที่ 5,000 บาท ดังนั้นในกรณีนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายเองก่อน 10,000 บาท และ บริษัทประกันรับผิดชอบที่เหลือให้อีก 90,000 บาท
  • ถ้า ความเสียหายเกิดขึ้น 40,000 บาท 10%ของความเสียหาย คือ 4,000 บาท ซึ่งต่ำกว่า ขั้นต่ำที่ 5,000 บาท ดังนั้นในกรณีนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายเองก่อน 5,000 บาท และ บริษัทประกันรับผิดชอบที่เหลือให้อีก 35,000 บาท
  1. ความเสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดภายนอกอาคาร จะเรียกร้องได้ไหม ?

สำหรับความเสียหายจากน้ำท่วมที่จะเคลมได้ จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่มีผนังปูนปิดทั้ง 4 ด้านเท่านั้น ถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือมีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง ( แต่มีข้อยกเว้นบางกรมธรรม์ที่มีทุนประกักนภัยสูง อาจมีการขยายความคุ้มครองน้ำท่วมให้ทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกอาคารบ้าง แต่วงเงินความคุ้มครองก็จถูกจำกัดในจำนวนที่น้อยมาก )

ข้อมูลในรูปแบบ INFOGRAPHIC

5-คำถามที่คนสงสัย-ก่อนซื้อประกันน้ำท่วม

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599

Line@ ID : @k.strong

Email : [email protected]