เคล็ดไม่ลับ ! ขั้นตอนการเปิดเคลมน้ำท่วมกับบริษัทประกันภัย -02

เคล็ดไม่ลับ ! ขั้นตอนการเปิดเคลมน้ำท่วมกับบริษัทประกันภัย

เคล็ดไม่ลับ ! ขั้นตอนการเปิดเคลมน้ำท่วมกับบริษัทประกันภัย -02

7 วิธีการปฏิบัติในการเคลมน้ำท่วม

  1. ตรวจสอบกรมธรรม์

ดูระยะเวลาคุ้มครองว่ายังอยู่ในความคุ้มครองและมีความคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่

  1. แจ้งเคลม

โดยอ้างอิงจากเลขกรมธรรม์ สามารถแจ้งเคลมได้เลย ทางบริษัทจะได้บันทึกลงระบบ

และขอเลขรับแจ้งจากพนักงาน จะได้ง่ายต่อการติดต่อในครั้งต่อไป

  1. เก็บหลักฐาน

โดยการถ่ายรูปหรือวิดีโอ โดยเฉพาะตอนน้ำขึ้นสูงสุด ถ่ายให้เห็นทรัพย์สินที่เสียหาย

  1. ให้บริษัทประกันภัยเข้าสำรวจ

เมื่อน้ำลดให้แจ้งทางบริษัทเข้าสำรวจภัย หรือเราอาจจะส่งรูปไป ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของบริษัท

  1. รวบรวมความเสียหายและสรุปตัวเลข

จะมีส่วนค่าซ่อมแซมต่ออาคาร หรือทำความสะอาดทรัพย์สิน และส่วนทรัพย์สินเสียหายเลย ต้องซื้อใหม่ แนะนำให้แยกให้ชัดเจน ระบุราคาให้ชัดเจน และแนบใบเสร็จไปด้วย

  1. ทางบริษัทประกันพิจารณาตัวเลข

บริษัทประกันจะดูความเหมาะสมของราคาที่เสนอไป โดยอาจมีการหักค่าเสื่อมราคา ถ้ากรมธรรม์มีการระบุความรับผิดส่วนแรก ก็จะมีการหักความรับผิดส่วนแรกนั้น

  1. ขั้นตอนการทำจ่าย

ถ้ามีการตกลงกันเรียบร้อย บริษัทประกันจะทำสัญญาประนีประนอม ให้ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย

ตัวเลขกรมธรรม์ เลขเคลมและระบุตัวเลขสินไหมที่ตกลงกัน เพื่อส่งให้ผู้เอาประกันภัยเซ็นต์กลับ

เอกสารประกัน

เอกสารที่ใช้ประกอบ

สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , เลขที่บัญชีหรือหน้าบุ๊คแบงก์

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารเรียบร้อยก็จะทำจ่ายให้เลย โดยโอนเข้าบัญชี หรือจ่ายเช็คแล้วแต่ที่ตกลงกันไว้

ข้อมูลในรูปแบบ INFOGRAPHIC

7-วิธีปฎิบัติในการเคลมน้ำท่วม

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599

Line@ ID : @k.strong

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Button-Icon-Website-03-300x101.png

Email : [email protected]รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Button-Icon-Website-04-300x101.png