ลูกค้าแพ้กุ้งเฉียดตาย

ลูกค้าแพ้กุ้งเฉียดตาย ประกันภัยร้านค้าคุ้มครองไหม

จากข่าว ลูกค้ามีการแจ้งร้านค้าแล้วว่าแพ้กุ้ง แต่เกิดความผิดพลาดพ่อครัว ไม่ล้างอุปกรณ์ทำอาหารส่งผลให้มีหางกุ้งผสมไปกับอาหารของลูกค้า จนอาการออกทันที ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วน

เคสนี้ในทางประกันภัยจะมีความคุ้มครองใดบ้าง ที่ร้านอาหารต้องมี

เมื่อดูจากข้อมูลของข่าวแล้ว ในส่วนลูกค้ามีการแจ้งร้านอาหารชัดเจนว่าตนเองแพ้กุ้ง และต้องการให้ระมัดระวัง แต่ปรากฎว่าพ่อครัวทำพลาดจนเกิดผลกระทบรุนแรงต่อลูกค้า ในกรณีนี้ถือเป็นความผิดที่ทางร้านอาหารต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าตามกฎหมาย ซึ่งกรมธรรม์ที่จะให้ความคุ้มครองในเคสนี้ก็คือ กรมธรรม์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด และส่งผลต่อชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย

โดยในเคสนี้ ลูกค้าต้องนั่งทานภายในร้าน เนื่องจากกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองในสถานที่ประกอบการ ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น จะแบ่งเป็น

  1. ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีบิลชัดเจนจากโรงพยาบาล
  2. ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนนี้ต้องมีการเจรจาตกลงกัน ทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้บาดเจ็บ ประกันภัย และ ร้านค้า

ในทางกลับกัน ถ้าลูกค้าแพ้กุ้งแต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ร้านอาหารทราบ กรมธรรม์ก็จะไม่คุ้มครอง เนื่องจากไม่ถือเป็นความผิดของร้านอาหาร เพราะทางร้านไม่สามารถทราบข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายได้ โดยส่วนที่ร้านอาหารควรทำคือการแสดงน้ำใจ และ นำลูกค้าส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาตัวโดยเร็วที่สุด ..