พรบ

ทำไม พรบ ควรเป็นบริษัทเดียวกับ กรมธรรม์ประกันภัย

เนื่องจากว่าความคุ้มครองตาม พรบ.รถยนต์ จะคุ้มครองช่วยเหลือในกรณีที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งในบางครั้งวงเงินที่ได้รับจาก พรบ.นั้น อาจไม่เพียงพอ ในการเจรจาต่อรองกับคู่กรณี ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิดและคู่กรณีของคุณได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ดังนั้นถ้าคุณทำประกันประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ( คือประเภท 1,2,3… ) กรมธรรม์ภาคสมัครใจจะเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนที่เกินวงเงินใน พรบ.ให้ การที่คุณทำประกัน พรบ. และ กรมธรรม์ภาคสมัครใจกับบริษัทประกันเดียวกัน จะทำให้คุณไม่ต้องไปเริ่มต้นในการเล่าเรื่องราว พร้อมทั้งขั้นตอนด้านเอกสารกับบริษัทประกันใหม่ที่คุณซื้อ กรมธรรม์แยกออกไป และไม่ต้องติดต่อประสานงานถึง 2 บริษัทประกันภัย เพราะถ้าเป็นบริษัทประกันเดียวกันก็จะทราบเรื่อง ตั้งแต่เกิดเหตุครั้งแรก การดำเนินการต่อก็จะสะดวกและต่อเนื่อง ซึ่งจะง่ายและสะดวกกับตัวคุณเองครับ

นอกจากนั้น การที่คุณซื้อแต่เพียง พรบ. กับบริษัทประกันภัย เวลาที่มีการเกิดเหตุ บริษัทประกันภัยจะไม่ส่งพนักงานออกมาดูแล คุณจะต้องจัดการเรื่องทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง และต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ตอนไปตั้งเบิกก็ต้องมีเอกสารมากมาย ที่ขาดไม่ได้แน่นอนคือบันทึกประจำวันจากสถานนีตำรวจ ทั้งๆ ที่บางกรณีอาจสามารถจบได้กับคู่กรณีที่สถานที่เกิดเหตุโดยไม่ต้องไปยุ่งกับสถานีตำรวจ เพราะจะทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้น แต่ถ้าคุณซื้อทั้งกรมธรรม์ และ พรบ. กับบริษัทประกันเดียวกัน เวลาเกิดเหตุบริษัทประกันภัยจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุเองเขาก็จะจดบันทึก ซึ่งบางครั้งถ้าการเกิดอุบัติเหตุไม่มีความบาดเจ็บหรือเสียหายมากนัก ก็ไม่จำเป็นต้องไป สถานีตำรวจครับ

เห็นหรือยังครับว่าการซื้อ กรมธรรม์ และ พรบ. บริษัทประกันภัยเดียวกัน มีดีกว่าซื้อแยกกันอย่างไร