เอกสารที่ใช้ในการเบิกพรบ

เอกสารที่ใช้ในการเบิกพรบ กรณีไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาล

บางกรณีที่เป็นอุบัติเหตุไม่แรงมากนัก เช่นเป็นแผลถลอก แค่ล้างแผล ฉีดยาฆ่าเชื้อ หรือบาดเจ็บลักษณะอื่นที่เป็นเรื่องเล็กน้อย แพทย์อาจอนุญาติให้กลับบ้านได้ โดยไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งทางคุณไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บโดยตรง หรือคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ก็จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ดังนั้นก็ต้องมีการไปเบิกเงินคืนจากบริษัทประกันภัย

เอกสารที่ใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายไปก่อน ( กรณีที่มิได้รักษาตัวในโรงพยาบาล )
• ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
• ใบรับรองแพทย์ ( กรณีเสียชีวิต ใช้ใบมรณะบัตร )
• สำเนาบัตรประชาชน, ชาวต่างด้าวก็ใช้บัตรต่างด้าว
• สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
• ใบเคลมที่บริษัทประกันภัยออกให้

*** นำไปยื่นที่บริษัทประกัน ซึ่งรับทำพรบ. ให้กับรถฝั่งที่เป็นผู้บาดเจ็บ *** ส่วนระยะเวลาในการทำจ่ายก็จะ แตกต่างกันไปแล้วแต่บริษัทประกันภัยครับ