สี 2K กับ 1K

ความแตกต่างระหว่างสี 2K ( แห้งช้า ) กับสี 1K ( แห้งเร็ว )

ความแตกต่างระหว่างสี 2K ( แห้งช้า ) กับ 1K ( แห้งเร็ว )
การแห้งตัวของสีคือสิ่งที่ส่งผลถึงคุณภาพของสี ซึ่งจะต้องมีการแห้งตัวอย่างสมบูรณ์ จึงจะได้ฟิลม์สีที่แข็งแกร่ง ซึ่งสี 2K เนื่องจากมี 2 องค์ประกอบที่ช่วยให้การแห้งตัวเป็นไปได้อย่างดี จึงทำให้คุณภาพของสีที่ได้มีคุณภาพที่ดีกว่า สี 1K ซึ่งต้องใช้ตัวทำละลายในการพ่นสี โดยการระเหยของตัวทำละลายนั้นยากแก่การควบคุมการแห้งของสี

คุณสมบัติของสี ที่ได้รับจากสี 2K
1. ความทนทานของสี จะสามารถคงสภาพเดิมและมีระยะเวลาคงสภาพเดิมไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2. ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
3. สามารถทนทานต่อสารเคมีต่างๆ เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบรค
4. มีความเงางามสูง
5. ให้คุณสมบัติเหมือนสีรถที่เพิ่งออกจากโรงงานประกอบ

โดยคุณสมบัติที่กล่าวมา ต้องได้มาจากกระบวนการทำงานของทีมช่างที่มีประสบการณ์ และครื่องมือต่างๆ เช่น ห้องพ่นสี กาพ่นสี ระบบถังปั๊มส์ลม ที่ได้มาตราฐานและทันสมัย