ทำไม .. บริษัทประกันประกันภัยจึง ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้

การประกาศยกเลิกกรมธรรม์โควิด แบบ เจอ จ่าย จบ ของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย จำกัด กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เพราะส่งผลกระทบต่อลูกค้าจำนวนมากที่หวังพึ่ง ค่าสินไหมทดแทน

ทำไมถึงจุดที่ … บริษัทประกันภัยต้องมาประกาศยกเลิกกรมธรรม์

การประกาศยกเลิกกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทประกันภัยนั้นโดยตรง แต่ทำไม บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ถึงตัดสินใจออกมาประกาศใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์การติดเชื้อโควิด

1 2