ทำไม-บริษัทประกันประกันภัยจึง-ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้-02-1

ทำไม .. บริษัทประกันประกันภัยจึง ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้

การประกาศยกเลิกกรมธรรม์โควิด แบบ เจอ จ่าย จบ ของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย จำกัด กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เพราะส่งผลกระทบต่อลูกค้าจำนวนมากที่หวังพึ่ง ค่าสินไหมทดแทน ที่จะได้จากกรมธรรม์ฉบับนี้ ในกรณีที่เขาเหล่านั้นเคราะห์ ัร้ายติดเชื้อโควิด และไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ ประเด็นคือบริษัทประกันภัยสามารถทำได้ด้วยหรือ ?

เราจะนำข้อความในกรมธรรม์มาให้ท่านดู ถึงที่มาที่ไป ในการตัดสินใจครั้งนี้ของบริษัทประกันภัย

ข้อความตามจดหมายแจ้งยกเลิก อ้าง หมวดที่ 2 เงื่อนไข ทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และ ข้อ 2.5.1

ข้อความตามจดหมายแจ้งยกเลิก อ้าง หมวดที่ 2 เงื่อนไข ทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และ ข้อ 2.5.1

ข้อความ ในหมวดที่ 2.4 อยู่ในหมวดการสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ที่ให้สิทธิ์บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ตามข้อความด้านล่าง

ข้อความ ในหมวดที่ 2.4 อยู่ในหมวดการสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

ส่วนข้อความ ตามข้อ 2.5.1 เป็นการขยายความถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ที่บริษัทประกันภัยต้องทำ เพื่อให้การบอกเลิกกรมธรรม์นี้ มีผลตามกฎหมาย

ส่วนข้อความ ตามข้อ 2.5.1 เป็นการขยายความถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ที่บริษัทประกันภัยต้องทำ เพื่อให้การบอกเลิกกรมธรรม์นี้

ส่วนประเด็นที่ว่า เมื่อมีการเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ไม่ใช่ว่าลูกค้าจะได้เบี้ยประกันภัยคืนทั้งหมด เพราะในตาราง 2.5.2 จะมีการกำหนด %ของเบี้ยประกันภัย ที่จะได้รับคืน ตามระยะเวลาของการประกันภัยที่ผ่านมา

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

โดยทางเราได้สรุป ตารางเบี้ยประกันภัยที่จะได้คืน ตามตารางด้านล่าง

ตารางเบี้ยประกันภัยที่จะได้คืน

อย่างที่เคยกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยก็คือสัญญาประเภทหนึ่ง แต่เป็นสัญญาที่ออกโดยคู่สัญญาฝ่ายเดียว ซึ่งในที่นี้ก็คือบริษัทประกันภัย ดังนั้นการเลือกบริษัทประกันภัย จึงมีความสำคัญไม่แตกต่างจากการเลือกแบบประกันภัย เพราะบริษัทประกันที่มีประสิทธิภาพและหลักการในการดำเนินงานที่ดี ย่อมหมายถึงความมั่นคงของบริษัทประกันภัยนั่นเอง

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599

Line@ ID : @k.strong

Email : [email protected]