การซ่อมแซมแผลบุบของตัวรถ

ขั้นตอนของการซ่อมแซมแผลบุบของตัวรถ

1. ช่างจะเริ่มจากการสำรวจก่อนว่าแผลที่บุบนั้นเกิดขึ้นที่ส่วนใดของตัวรถ เพราะตำแหน่งของชิ้นงานที่จะซ่อมโดยการเคาะนั้นย่อมมีความยากง่ายต่างกัน เช่นถ้าเป็นบังโคลนหลัง จะทำการเคาะได้ยากกว่าส่วนอื่นเนื่องจาก การนำอุปกรณ์และมือเข้าทำการเคาะนั้นจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีเนื้อที่ค่อนข้างเล็ก นอกจากนั้นลักษณะของแผลก็มีผลต่อความยากง่าย คือถ้าแผลเกิดขึ้นที่บริเวณสัน หรือมุม ก็ต้องมีการใช้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น

2. เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่จะเคาะเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มลงมือโดยการถอดชิ้นส่วนของตัวรถในส่วนนั้น เช่นตัวกิ๊บ ที่ยึดติดชิ้นงานนั้นกับตัวถัง ที่ต้องทำเช่นนี้เพื่อจะให้มือและอุปกรณ์สามารถสอดเข้าไป เพื่อทำการเคาะได้ โดยชั่งที่ชำนาญการจะสามารถคำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการเคาะได้เลย เมื่อดูจากแผลและชิ้นงาน

3. ลงมือเคาะ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญมากที่สุด เพราะหมายถึงความสวยงามของชิ้นงานที่จะได้รับ นอกจากนั้นยังสามารถประหยัดเวลา และทำให้สีของรถได้รับผลกระทบน้อยที่สุดด้วย ดังนั้นช่างที่มีความชำนาญในขั้นตอนนี้จึงต้องอาศัยประสบการณ์และความปราณีตอย่างสูง เพราะถ้าช่างเคาะมีความชำนาญมากเท่าไหร่ ช่างสีที่จะรับงานต่อไปก็จะยิ่งเบาแรงมากขึ้นเท่านั้น

4. เมื่อทำการเคาะเสร็จและ ก็จะเป็นขั้นตอนของการนำรถเข้าไปทำสี ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว