ชั้นของสีรถยนต์

ชั้นของสีรถยนต์

ชั้นของสีรถยนต์ประกอบด้วยชั้นทั้งหมด 5 ชั้น เรียงจากเนื้อเหล็กดังนี้คือ

1. สีพื้นชั้นแรก
2. สีโป้ว เพื่อทำให้พื้นที่ผิวเรียบเนียนตามที่ต้องการ
3. สีพื้น เพื่อเป็นการเตรียมชิ้นงานก่อนที่จะพ่นสีจริง
4. สีจริงชั้นนอก เป็นสีที่เราเห็นด้วยสายตาจากภายนอกของตัวรถ
5. เคลือบเคลียหน้าสี เพื่อให้สีมีความคงทนและเงางาม