การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง ( Risk Management )

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง เป็นเรื่องที่มีอยู่รอบตัวเราทุกคน อาจเกิดขึ้นกับใครเวลาใดก็ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงมากมายมีผลต่อการดำเนินชีวิต เราไม่สามารถหยุด ไม่ให้เกิดความเสี่ยงได้ แต่เราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้

โดยวิธีการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) นั้น คือ การหาวิธีที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นลดลง หรือผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นลดลงในระดับที่เรายอมรับได้

ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

1.การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction ) เป็นการหาวิธีที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นลดลง เช่น ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดอย่างหนัก แต่เวลาไปทำงานเราต้องใช้บริการรถไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่คนแออัด เราก็สามารถลดความเสี่ยงในการที่จะติดไข้หวัดใหญ่โดยการสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ต้องอยู่กับคนจำนวนมาก

2.การเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance ) คืออาจมองว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมาก และผลกระทบอาจมาก จึงเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น เช่น คนมีการวางแผนว่าจะเดินทางไปที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย แต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าภูเขาไปที่นั้นกำลังประทุในรอบหลายปี ต้องมีการอพยพผู้คน ดังนั้นคุณอาจเลี่ยงความเสี่ยงโดยตัดสินใจไม่เดินทางไปในช่วงนี้ และเลื่อนการเดินทางออกไปแทน

3.การยอมรับความเสี่ยง ( Risk Acceptance ) เป็นการยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากมองว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ร้ายแรงนัก แต่การจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากกว่า เช่น บ้านเราตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะมีการปล่อยน้ำจากต้นน้ำลงมา ซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้บ้านของเราถูกน้ำท่วม ถ้าจะทำการป้องกันก็ต้องก่ออิฐปิดรอบบ้าน ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากและไม่แน่ใจว่าน้ำจะท่วมจริงหรือไม่ จึงตัดสินใจไม่ทำอะไร โดยมองว่าถ้าท่วมจริงแล้วอยู่ไม่ได้ก็ค่อยไปหาที่พักที่อื่นชั่วคราวแทน

4.การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ( Risk Transfer ) เป็นการลดหรือบรรเทาความเสียหายไปให้คนอื่นช่วยรับผิดชอบแทน โดยอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนความเสี่ยงนั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนสุดคือ การทำประกันภัย

ซึ่งจริงๆ แล้วในตัวอย่างที่ยกมาในแต่ละข้อสามารถ ใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงโดยการทำประกันภัยได้หมด คือ

Girl in face mask

  • เกรงว่าจะติดไข้หวัดใหญ่ สามารถทำประกันสุขภาพ ถ้าติดจริงก็มีคนมาช่วยเรื่องค่ารักษา
Girl looking at airport flight information board

  • เดินทางต่างประเทศ มีเหตุไม่คาดคิด สามารถทำประกันการเดินทาง เครื่องบินเลื่อน ยกเลิกไฟล์ท สามารถเคลมได้
Business man hand hold the house model saving small house.

  • กลัวน้ำท่วมบ้าน สามารถทำประกันบ้านพักได้

เห็นไหมครับ ว่าประกันภัยช่วยคุณได้ในหลายทาง อยู่ที่ว่าคุณรู้ข้อมูลหริอไม่และเปิดใจเพียงใด

สนใจทำประกันประเภทต่างๆ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]