ฝ่ายจัดซื้อกับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

คาถาสำหรับฝ่ายจัดซื้อ กับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ฝ่ายจัดซื้อ ชื่อนี้เจ้าของบริษัทได้ยินแล้วรู้สึกถูกใจ แต่คนขายของอาจรู้สึกในทางกลับกัน ในหลายๆ สินค้า การได้มาซึ่งราคาที่ต่ำสุด อาจหมายถึงการจัดซื้อที่ดี ที่เก่ง การมีฝ่ายจัดซื้อที่เก่งก็ดีไป แต่ในทางประกันภัยจัดซื้อเก่งหรือไม่ วัดกันตอนเคลม ไม่ใช่ตอนซื้อกรมธรรม์ แน่นอน แผนกจัดซื้อ คือกลุ่มคนที่ต้องใช้กลยุทธ์ที่จะทำให้บริษัทได้ของที่มีคุณภาพที่เหมาะสม ในราคาที่ต่ำที่สุด กลยุทธ์ที่ใช้ส่วนใหญ่คือเปรียบเทียบและต่อรอง การได้มาซึ่งราคาต่ำสุดคือความภาคภูมิใจ และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน ในแต่ละวัน ผมจะวนเวียนกับฝ่ายจัดซื้อ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่างๆ ซึ่งในหลายๆ ครั้งผมก็รู้สึกชื่นชม และ ดีใจไปกับลูกค้า ที่มีฝ่ายจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในหลายครั้งผมกับมีความกังวลแทนเจ้าของกิจการ ที่ไว้วางใจ พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ที่มีบุคลิกบางอย่าง ให้ติดต่อเรื่องประกันภัยเพื่อกับบริษัทได้อย่างไร เนื่องจากต้องเข้าใจก่อนว่า กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท มีความแตกต่างกับสินค้าทั่วไป ที่สามารถเปรียบเทียบทางกายภาพและคุณสมบัติได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน แต่สำหรับการประกันภัยนั้นแตกต่างกัน มันมีรายละเอียดต่างๆ มากมาย ที่คนทำหน้าที่จัดซื้อต้องรู้ เพราะมันหมายถึงผลประโยชน์ของบริษัทคุณเอง ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆ ของฝ่ายจัดซื้อ ที่ควรมีในการทำหน้าที่จัดซื้อ “กรมธรรม์ประกันภัย” ก็คือ การเปิดรับความรู้และข้อมูลที่จำเป็นในการทำประกันภัย ในบางครั้งผู้ที่ทำหน้าที่เสนอแบบประกันให้คุณ อาจมีคำถามเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ฝ่ายจัดซื้อควรสอบถามเพื่อให้รู้ว่า ข้อมูลดังกล่าวจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อการประกันภัย […]

ล้วงลึกประกันชั้น 3+ ต้องรู้และระวังอะไรบ้าง

การประกันประเภท 3+ กลายเป็นทางเลือกหนึ่งของท่านเจ้าของรถ เนื่องจากเบี้ยประกันราคาถูกกว่าการประกันชั้น1 และ ยังสามารถเคลมรถได้ ในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องความคุ้มครอง เราจะมาเจาะลึกเงื่อนไขต่างๆ ของการประกัน 3+ กันอย่างล้วงลึก การประกัน 3+ หรือ ที่เรียกเป็นทางการว่าการประกันแบบเฉพาะภัย มีข้อตกลงความคุ้มครองที่ สำคัญ คือ “ บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อ รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมากจากการชนกับยานพาหนะทางบก ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันสามารถแจ้งให้บริษัทประกันทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ จากข้อความข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ถ้ารถของเราไปติดอุปกรณ์ตกแต่งมา เช่นล้อแมคมีมูลค่า วงละ 20,000 บาท จะสามารถเคลมได้ไหม ปกติเวลาเราทำประกันประเภท3+ จะง่ายมาก แค่ใช้สำเนาทะเบียนรถก็สามารถทำได้แล้ว ไม่ต้องมีการถ่ายรูปรถ ไม่มีการมาตรวจรถ แต่ถ้าในความเป็นจริงรถเราไปติดอุปกรณ์ตกแต่งมาเช่นล้อแมค เพิ่มช่วงล่าง หรือติด สปอยเลอร์ราคาแพงๆ มาหล่ะ เวลาเกิดเหตุมันจะสามารถเคลมได้ไหม เพราะบริษัทประกันก็บอกอยู่แล้วว่าคุ้มครองความเสียหาย ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นส่วนไหนเสียหายก็น่าจะเคลมได้หมดสิ ในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ […]

การจัดการความเสี่ยง ( Risk Management )

ความเสี่ยง เป็นเรื่องที่มีอยู่รอบตัวเราทุกคน อาจเกิดขึ้นกับใครเวลาใดก็ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงมากมายมีผลต่อการดำเนินชีวิต เราไม่สามารถหยุด ไม่ให้เกิดความเสี่ยงได้ แต่เราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้ โดยวิธีการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) นั้น คือ การหาวิธีที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นลดลง หรือผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นลดลงในระดับที่เรายอมรับได้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 1.การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction ) เป็นการหาวิธีที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นลดลง เช่น ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดอย่างหนัก แต่เวลาไปทำงานเราต้องใช้บริการรถไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่คนแออัด เราก็สามารถลดความเสี่ยงในการที่จะติดไข้หวัดใหญ่โดยการสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ต้องอยู่กับคนจำนวนมาก 2.การเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance ) คืออาจมองว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมาก และผลกระทบอาจมาก จึงเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น เช่น คนมีการวางแผนว่าจะเดินทางไปที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย แต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าภูเขาไปที่นั้นกำลังประทุในรอบหลายปี ต้องมีการอพยพผู้คน ดังนั้นคุณอาจเลี่ยงความเสี่ยงโดยตัดสินใจไม่เดินทางไปในช่วงนี้ และเลื่อนการเดินทางออกไปแทน 3.การยอมรับความเสี่ยง ( Risk Acceptance ) เป็นการยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากมองว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ร้ายแรงนัก แต่การจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากกว่า เช่น บ้านเราตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะมีการปล่อยน้ำจากต้นน้ำลงมา […]

5 เหตุผล ทำไมต้องมีความรู้เกี่ยวกับประกันภัย

1. การที่มีความรู้เรื่องประกันภัยอย่างน้อยแค่รู้ในเบื้องต้น จะทำให้คุณสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างชาญฉลาด เพราะจะทำให้แบบประกันที่ซื้อตรงกับความเสี่ยงภัยที่มีและตรงกับความต้องการที่อยากจะได้ 2. เมื่อมีความรู้เรื่องประกันภัยแล้ว ก็สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ได้ในเบี้ยประกันที่ประหยัดและสมเหตุผล รวมไปถึงได้ประโยชน์คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไป   3. กรมธรรม์ประกันภัย คือสัญญา ทุกข้อความที่ระบุในกรมธรรม์ จะมีผลโดยตรงเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหม เมื่อคุณมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง คุณจะสามารถเรียกร้องความเสียหายอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ต่างกับการเรียกร้องด้วยความคาดหวัง ไปเองว่าอย่างโน้น อย่างนี้ ต้องเคลมได้ อันจะนำมาความผิดหวังในที่สุด   4. เพราะประกันภัยไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณเปิดใจอยากรับรู้ คุณก็จะรู้และเข้าใจ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิต   5. ถ้าทุกคนในสังคม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยที่ถูกต้อง ระบบการประกันภัยในประเทศของเราก็จะพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในระยะยาว ซึ่งจะนำมาซึ่งแบบประกันที่ดีขึ้น เบี้ยประกันที่ถูกลง รวมไปถึงคุณภาพของสังคม   สนใจทำประกันประเภทต่างๆ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้ TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong , Email : bt.kstronginsure@gmail.com

5 เหตุผลดีๆ ที่ทำให้คุณเริ่มต้นทำประกันภัย

“ สิ้นปีแบบนี้ ก่อนจะเริ่มปีใหม่กันอย่างปลอดภัย การทำประกันภัยในช่วงสิ้นปีนั้นมีข้อดีอยู่ เพราะอย่างน้อยก็สามารถไปเที่ยว หรือ พักผ่อนในช่วงปีใหม่ ได้อย่างสบายใจ เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมา ยังมีประกันมาช่วยแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายได้ และ เรามี 5 เหตุผลดีๆ ที่ทำให้คุณอยากเริ่มต้นทำประกันภัยมาฝากกัน “ ในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน มีความเสี่ยงอยู่รอบตัวคุณ อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจากตัวคุณเอง หรือจากคนอื่น และทุกครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นมักตามมาด้วยค่าใช้จ่าย   การทำประกันคือการถ่ายโอนความเสี่ยงของตัวคุณ ไปยังบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะ โดยใช้หลักการเฉลี่ยความเสี่ยงจากคนจำนวนมากที่มีการทำประกันภัย   การจ่ายเบี้ยประกันในแต่ละปี คุณทราบจำนวนเงินแน่นอนที่ต้องจ่าย ดีกว่าต้องไปลุ้นกับตัวเลขความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุอันไม่คาดคิด ซึ่งคุณไม่สามารถควบคุมและรู้ตัวเลขล่วงหน้าได้เลย ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของคุณหรือฐานะทางการเงินและกิจการที่คุณสร้างขึ้นมากับมือได้ จนสุดท้ายอาจกลายเป็นภาระทิ้งไว้ให้คนข้างหลัง   เมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันนอกจากจะมาช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ มาเป็นคนจัดการดำเนินเรื่องให้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีคู่กรณีและต้องมีการเจรจา เพื่อยุติคดีความ   ธุรกิจประกันภัยมีมากว่าพันปี และมันผ่านการพิสูจน์มาจากทุกประเทศทั่วโลกแล้วว่า การประกันภัยคือกลไกที่สำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นเบาะรองรับบุคคลจากความเสี่ยงภัยที่ได้รับ   สนใจทำประกันประเภทต่างๆ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้ TEL : […]

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ประกันระหว่างก่อสร้าง)

ในการก่อสร้างหรืองานรับเหมาหนึ่งงาน เหตุการณ์มากมายอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทั้งผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้าง และบุคคลภายนอก ถ้าคุณคือผู้รับเหมา เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไหม ? ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งการมีหรือทำประกันระหว่างก่อสร้างไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะทำให้สามารถเคลมค่าเสียหายคืนจากประกันภัยได้ ไฟไหม้ ทำให้อาคารที่สร้างอยู่ได้รับความเสียหาย  ( ไฟไหม้ ในระหว่างผู้รับเหมาทำงาน ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดไฟไหม้ และอาคารที่ก่อสร้างได้รับความเสียหาย ในกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง สามารถเคลมได้ )   ระบบไฟฟ้าที่วางไว้เสียหาย เนื่องจากน้ำฝนซึมผ่านอาคารมาโดนตู้ไฟ ( ผู้รับเหมาไปปรับปรุงร้านค้า ในอาคารที่เก่ามา โดยผู้รับเหมาได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว แต่ปรากฏว่าฝนตกหนักมาก และอาคารเก่า จึงทำให้นำฝนไหลซึมตามอาคารมาทำให้ แผงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้เสียหาย ทำให้ต้องเปลี่ยนทั้งชุด ความเสียหายนี้สามารถเคลมได้ )   ทดสอบระบบแรงดันน้ำ ท่อน้ำที่วางไว้ทนแรงดันไม่ไหว หลุดออกมาน้ำท่วม ( การปรับปรุงระบบน้ำ ในอาคารที่ใช้งานปกติ คือความยากของผู้รับเหมา เพราะการคำนวนขนาดของท่อ และ วัสดุอื่นๆ ย่อมพลาดไม่ได้ เพราะถ้าเปิดระบบน้ำ แล้วแรงดันน้ำมีมากเกินกว่า ข้อต่อของท่อจะรับได้ย่อมหมายถึงน้ำมหาศาล ที่จะไหลล้นลงมาและทำลายทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ด้านล่าง โดยความเสียหายเหล่านี้ก็สามารถเคลมประกันได้เช่นกัน ถ้าทำประกันระหว่างก่อสร้างเอาไว้ )   […]

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (ประกันรถยนต์)

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งหากมีการทำประกันรถยนต์เอาไว้ จะทำให้สามารถเคลมค่าเสียหาย จากคืนจากประกันภัยได้ เมื่่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น   ขับรถชนรถคันหน้า รถคันหน้าเสียหาย ( บังเอิญขับรถไปชนรถคันข้างหน้า รถคันหน้าเกิดความเสียหาย มีแผล ประกันรถยนต์ก็จะคุ้มครองความเสียหายของรถคู่กรณีด้วย )   ถนนลื่นบังคับรถไม่ได้ รถสะบัดชนต้นไม้ข้างทางรถยนต์เราเสียหาย ( ขับรถไปบนถนนที่ลื่น แล้วเสียการควบคุมรถ ทำให้ไปชนกับต้นไม้หรือป้ายข้างทาง ทำให้รถยนต์เสียหาย ตัวประคุ้มครองความเสียหายรถของเราเอง )   ฝนตกหนัก ลงจากทางด่วนเจอน้ำท่วม เครื่องยนต์ดับ ( ขับรถลงมาจากทางด่วน แล้วบังเอิญเจอน้ำท่วม ทำให้น้ำเข้าไปในเครื่องยนต์ แล้วรถเกิดดับขับไปต่อไม่ได้  ตัวประกันรถยนต์คุ้มครองความเสียหายรถของเรา ที่เกิดจากสาเหตุน้ำท่วม )   ฝนตกหนัก ขับรถตกหลุมยางระเบิด ( ขับรถไปแล้ว ตกหลุม ทำให้ยางรถยนต์ระเบิด ขับต่อไม่ได้  ตัวประกันรถยนต์คุ้มครองความเสียหายรถของเราที่เกิดจากการตกหลุมยางระเบิด )   ขับรถออกต่างจังหวัด เศษหินกระเด็นโดนกระจกบาดหน้ารถแตก ( ตัวประกันรถยนต์คุ้มครองความเสียหายของกระจกรถเรา ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วแตก เคลมได้ทั้งกระจกและฟิลม์กรองแสง )   รถกระบะขับข้ามเลน มาชนรถคุณทำให้ตัวคุณซึ่งเป็นคนขับและภรรยาที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บ […]

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (ประกันร้านค้าและโรงงาน)

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งการมีหรือทำประกันร้านค้าและโรงงานไว้ เมื่่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะทำให้สามารถเคลมค่าเสียหายคืนจากประกันภัยได้ เกิดไฟไหม้ สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเรา  ( ไฟลุกไหม้ร้านค้าหรือโรงงาน สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สต็อกสินค้า , สินค้าภายในร้าน , เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ  จากสาเหตุนี้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   น้ำท่วมใหญ่ สต็อกสินค้าพังยับเยิน ( น้ำท่วมโรงงาน ร้านค้า สต็อกสินค้า หรือ สิ่งที่มีมูลค่าต่างๆ ได้รับความเสียหาย จากสาเหตุนี้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   พายุฝนรุนแรงพัด หลังคาเปิด น้ำฝนไหลผ่านเข้ามาในอาคาร  ( สภาพอากาศไม่เป็นใจ พายุฝนรุนแรงมาก จนพัดหลังคาของโรงงานหรือร้านค้าเปิด ทำให้น้ำฝนไหลผ่านเข้ามาในอาคาร และอาจทำให้สินค้าหรือเครื่องมือ เครื่องจักรเกิดความเสียหาย จากสาเหตุนี้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   เครื่องจักรเกิดระบบขัดข้อง เสียหาย ทำงานไม่ได้ ( เครื่องจักรภายในโรงงานเกิดขัดข้อง เสียหาย ทำให้ทำงานต่อไม่ได้ กรณีนี้ถ้ามีประกันโรงงาน ก็จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   ค่ำคืนร้านปิด โจรงัดร้าน เข้ามาขโมยสินค้าและเงินสดในตู้นิรภัย ( ตอนกลางคืนเมื่อทำการปิดร้านค้า […]

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (ประกันบ้านพัก คอนโด)

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งการมีหรือทำประกันบ้านพัก คอนโด ไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะทำให้สามารถเคลมค่าเสียหายคืน จากประกันภัยได้ เกิดไฟไหม้ ไม่ว่าจากบ้านเรา หรือบ้านข้างเคียง ( ไม่ว่าต้นเหตุเพลิงไหม้จะเกิดขึ้นที่บ้านเราเอง หรือจากบ้านข้างเคียงไหม้ลามมาถึงบ้านเรา หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา เราสามารถเคลมค่าเสียหายจากประกันได้ )   ท่อน้ำประปา ในบ้านแตก รั่ว น้ำล้นทรัพย์สินเสียหาย ( ในบ้านมีท่อน้ำมากมาย ทั้งท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง เมื่อใช้ไปนานๆ หลายสิบปี ท่อน้ำพวกนี้อาจเสื่อมสภาพ รั่ว ซึม ได้ ทำให้น้ำในท่อไหลลงมา ทำให้ ทรัพย์สิน เสียหาย ซึ่ง ทรัพย์สิน  ที่เสียหายจากสาเหตุนี้เรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   เกิดการระเบิดจากแก็สหุงต้ม ( ใช้แก๊ส ทำกับข้าว เกิดปิดไม่สนิท เกิดอุบัติเหตุแก๊สระเบิด ทำลาย ทรัพย์สิน เสียหาย มากมาย ทรัพย์สิน  ที่เสียหายจากสาเหตุนี้เรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   ความเสียหายทั้งปวงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม […]

พันหมื่นเหตุผลดีๆ ที่คนเราต้องทำประกันภัยติดเอาไว้

เพราะความเสี่ยงมีอยู่รอบตัวเรา และเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า เหตุร้ายนั้นๆ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่สำคัญกว่านั้นคือ เมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้น เราจะไม่สามารถกำหนดขอบเขตของมูลค่าความเสียหายได้เลยว่า จะให้หยุดอยู่ที่เท่าไหร่ . ในโลกใบนี้ไม่มีปาฏิหาริย์ใด ที่จะหยุดเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่ในโลกใบนี้เราสามารถโอนความเสี่ยง โดยการแบ่งเบาภาระความเสียหายไปยังบุคคลที่ 3 ได้ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ” การประกันภัย “ เอาเข้าจริงๆ คนเรามีหลายเหตุผลที่เลือกจะทำอะไรซักอย่าง แต่สำหรับเรื่องประกันภัยมีเป็นพันหมื่นเหตุผล ที่คนเราต้องทำประกันภัยติดไว้ บ้านพักและคอนโด คุณค่าที่ควรปกป้อง : บ้านพักและคอนโด ส่วนใหญ่มีราคา กลาง-สูง กว่าจะเก็บเงิน กู้เงินมาซื้อได้เหนื่อยกายตั้งเท่าไหร่ การปกป้องดูแลด้วยการทำประกันภัยบ้านและคอนโด จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าเหตุการณ์ที่จะสร้างปัญหาเมื่อเกิดขึ้น • ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้  – เกิดไฟไหม้ ไม่ว่าจากบ้านเรา หรือบ้านข้างเคียง – ท่อน้ำประปา ในบ้านแตก รั่ว น้ำล้นทรัพย์สินเสียหาย – เกิดการระเบิดจากแก็สหุงต้ม – ความเสียหายทั้งปวงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม – มีโจรขึ้นบ้าน งัดแงะทำลายและขโมยทรัพย์สิน – […]

1 2 3 4