ทำไมถึงจุดที่ … บริษัทประกันภัยต้องมาประกาศยกเลิกกรมธรรม์

การประกาศยกเลิกกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทประกันภัยนั้นโดยตรง แต่ทำไม บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ถึงตัดสินใจออกมาประกาศใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์การติดเชื้อโควิด

1 2 3 4