ความเสียหายทรัพย์สิน

ล้วงลึกประกันชั้น 3+ ต้องรู้และระวังอะไรบ้าง

ล้วงลึกประกันชั้น 3

การประกันประเภท 3+ กลายเป็นทางเลือกหนึ่งของท่านเจ้าของรถ เนื่องจากเบี้ยประกันราคาถูกกว่าการประกันชั้น1 และ ยังสามารถเคลมรถได้ ในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องความคุ้มครอง เราจะมาเจาะลึกเงื่อนไขต่างๆ ของการประกัน 3+ กันอย่างล้วงลึก

การประกัน 3+ หรือ ที่เรียกเป็นทางการว่าการประกันแบบเฉพาะภัย มีข้อตกลงความคุ้มครองที่ สำคัญ คือ

“ บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อ

  • รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง
  • อันมีสาเหตุมากจากการชนกับยานพาหนะทางบก
  • ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก
  • ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันหรือคู่กรณี
  • และผู้เอาประกันสามารถแจ้งให้บริษัทประกันทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

จากข้อความข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ

  1. ถ้ารถของเราไปติดอุปกรณ์ตกแต่งมา เช่นล้อแมคมีมูลค่า วงละ 20,000 บาท จะสามารถเคลมได้ไหม

ปกติเวลาเราทำประกันประเภท3+ จะง่ายมาก แค่ใช้สำเนาทะเบียนรถก็สามารถทำได้แล้ว ไม่ต้องมีการถ่ายรูปรถ ไม่มีการมาตรวจรถ แต่ถ้าในความเป็นจริงรถเราไปติดอุปกรณ์ตกแต่งมาเช่นล้อแมค เพิ่มช่วงล่าง หรือติด สปอยเลอร์ราคาแพงๆ มาหล่ะ เวลาเกิดเหตุมันจะสามารถเคลมได้ไหม เพราะบริษัทประกันก็บอกอยู่แล้วว่าคุ้มครองความเสียหาย ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นส่วนไหนเสียหายก็น่าจะเคลมได้หมดสิ ในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่

จากคำจำกัดความข้างต้น ระบุว่า คุ้มครอง” รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง…”  จะเห็นว่ามีคำว่ารถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ซึ่งหลายคนก็คิดว่า ถ้าเขียนไว้อย่างนี้ก็ต้องคุ้มครองสิ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะท้ายประโยคมีคำว่า “…ที่ระบุไว้ในตาราง” ซึ่งหมายความว่า อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่จะคุ้มครองนั้น จะต้องมีการระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ให้ชัดเจนนั้นเอง

หลายๆ ท่านอาจโต้แย้งว่า ก็บริษัทประกันคุ้มครองความเสียหายในวงเงิน 100,000 บาทอยู่แล้ว เสียหายส่วนใดก็ต้องจ่ายไม่มีข้อโต้แย้งสิ อย่าลืมนะครับว่า ในทางประกันภัย มีกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งว่าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ ในการประกันภัย ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทประกันเพิ่มเบี้ย หรือ ปฏิเสธ การรับประกันนั้น ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าคุณไปติดแม็คมา วงละ 20,000 บาท 4 วง บริษัทประกันสามารถอ้างได้ว่าถ้าเขารู้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เขาอาจปฏิเสธไม่รับประกันตั้งแต่ต้น เพราะมีความเสี่ยงของความเสียหายต่ออุปกรณ์ตกแต่งสูงมาก

แต่ไม่ต้องกังวลนะครับในทางปฏิบัติจริงๆ ถ้าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มูลค่าไม่สูงมากนัก เช่น สปอยเลอร์ บริษัทประกันหลายๆที่เขาก็อนุโลมเคลมกันให้นะครับ

  1. คุ้มครองการชนกับยานพาหนะทางบก แล้วถ้ารถเราไปชนรถ โฟล์คลิฟ รถอีแต๋น จะคุ้มครองไหม

คือถ้าเราไปชนกับรถที่ไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น  รถโฟล์คลิฟ แล้วจะเคลมได้ไหม ในประเด็นนี้ ในกรมธรรม์ประกันมีการขยายความเพิ่มเติม คำว่ายานพาหนะทางบกว่า “ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินเครื่องด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้กำลังเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถราง” ดังนั้นจากคำจำกัดความดังกล่าว ยานพาหนะทางบกจึงไม่จำเป็นว่าจะจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่  ขอให้เป็นรถที่เดินเครื่องด้วยกำลังเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง กำลังไฟฟ้า ก็พอแล้ว ดังนั้นในประเด็นนี้ไม่ว่าจะชนกับ รถโฟล์คลิฟ รถอีแต๋น รถที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหลาย จึงสามารถเคลมได้ครับ

  1. ประเด็นสุดท้ายคือถ้าถูกชนแล้วหนี แม้รู้เลขทะเบียนรถ ประกันจะเคลมให้หรือไม่

ข้อดีของการประกันชั้น 3+ คือสามารถเคลมได้แม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เพียงแต่จะมีเงื่อนไขที่สำคัญที่ติดมาด้วยคือ ต้องสามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ หมายความว่าในการชนทุกครั้งจะต้องมีการเรียกประกันมาที่เกิดเหตุและคู่กรณี จะต้องอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย แต่ถ้าเป็นกรณีที่เราถูกชนแล้วหนีหล่ะ แต่เราจำเลขทะเบียนคู่กรณีได้ ประกันจะเคลมให้ไหม

ในทางปฏิบัติ แม้ว่าเราจะทราบเลขทะเบียนคู่กรณี แต่บริษัทประกันภัยจะให้เราไปลงบันทึกที่สถานีตำรวจ และต้องมีการนำตัวคู่กรณีมาเปิดเรื่องด้วยเท่านั้น กรมธรรม์ประเภทนี้ถึงจะเริ่มทำงานครับ โดยเหตุผลก็คือในเมื่อคู่กรณีมาชนเรา ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ทำประกัน บริษัทประกันภัยที่จ่ายค่าซ่อมให้กับเรา ย่อมมีสิทธิ์รับช่วงสิทธิ์ ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี เมื่อเราไม่สามารถนำตัวคู่กรณีมาได้ บริษัทประกันย่อมเสียไปซึ่งสิทธิ์นั้นนั่นเอง

เห็นไหมครับว่ามีรายละเอียดหลายๆ จุดที่น่าสนใจ สำหรับการทำประกันประเภท3+ เมื่อเรารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว เราก็จะสามารถทำประกันได้อย่างสบายใจ สิทธิอันใดที่เราควรได้ เมื่อเรารู้จริง บริษัทประกันหรือพนักงานเคลมก็จะไม่สามารถมาบิดเบือนเราได้นะครับ

อย่างที่เคยบอกครับ ประกันภัยไม่ใช่เรื่องที่จะเคลมกันได้ไม่ได้ตามอำเภอใจ แต่มันมีหลักการรองรับสิ่งนั้นครับ …

สนใจทำประกันรถยนต์ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]