ความเสียหายทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อกับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

ฝ่ายจัดซื้อกับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

คาถาสำหรับฝ่ายจัดซื้อ กับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

ฝ่ายจัดซื้อ ชื่อนี้เจ้าของบริษัทได้ยินแล้วรู้สึกถูกใจ แต่คนขายของอาจรู้สึกในทางกลับกัน

ในหลายๆ สินค้า การได้มาซึ่งราคาที่ต่ำสุด อาจหมายถึงการจัดซื้อที่ดี ที่เก่ง

การมีฝ่ายจัดซื้อที่เก่งก็ดีไป แต่ในทางประกันภัยจัดซื้อเก่งหรือไม่ วัดกันตอนเคลม ไม่ใช่ตอนซื้อกรมธรรม์

แน่นอน แผนกจัดซื้อ คือกลุ่มคนที่ต้องใช้กลยุทธ์ที่จะทำให้บริษัทได้ของที่มีคุณภาพที่เหมาะสม ในราคาที่ต่ำที่สุด กลยุทธ์ที่ใช้ส่วนใหญ่คือเปรียบเทียบและต่อรอง การได้มาซึ่งราคาต่ำสุดคือความภาคภูมิใจ และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน

ในแต่ละวัน ผมจะวนเวียนกับฝ่ายจัดซื้อ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่างๆ ซึ่งในหลายๆ ครั้งผมก็รู้สึกชื่นชม และ ดีใจไปกับลูกค้า ที่มีฝ่ายจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในหลายครั้งผมกับมีความกังวลแทนเจ้าของกิจการ ที่ไว้วางใจ พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ที่มีบุคลิกบางอย่าง ให้ติดต่อเรื่องประกันภัยเพื่อกับบริษัทได้อย่างไร

เนื่องจากต้องเข้าใจก่อนว่า กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท มีความแตกต่างกับสินค้าทั่วไป ที่สามารถเปรียบเทียบทางกายภาพและคุณสมบัติได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน แต่สำหรับการประกันภัยนั้นแตกต่างกัน มันมีรายละเอียดต่างๆ มากมาย ที่คนทำหน้าที่จัดซื้อต้องรู้ เพราะมันหมายถึงผลประโยชน์ของบริษัทคุณเอง

ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆ ของฝ่ายจัดซื้อ ที่ควรมีในการทำหน้าที่จัดซื้อ “กรมธรรม์ประกันภัย” ก็คือ การเปิดรับความรู้และข้อมูลที่จำเป็นในการทำประกันภัย ในบางครั้งผู้ที่ทำหน้าที่เสนอแบบประกันให้คุณ อาจมีคำถามเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ฝ่ายจัดซื้อควรสอบถามเพื่อให้รู้ว่า ข้อมูลดังกล่าวจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อการประกันภัย มิใช่ละเลยหรือให้ข้อมูลเฉพาะที่ตนเองต้องการให้  เพราะถ้าคุณไม่ได้สนใจการประกันภัยอย่างจริงจัง คุณจะไม่มีทางรู้รายละเอียดและเงื่อนไขบางอย่างซึ่งมีผลในเวลาที่ต้องเรียกร้องความเสียหายได้เลย

หลายๆ ครั้งที่ฝ่ายจัดซื้อ ใช้วิธีง่ายๆ โดยการโยนรายละเอียดกรมธรรม์เดิมให้ เพื่อเสนอราคา แต่บ่อยครั้งที่ผมได้รับเอกสาร บอกได้ทันทีเลยว่า กรมธรรม์เดิมที่ทำอยู่นั้นมีข้อผิดพลาดหลายจุด ซึ่งหมายถึงปัญหาที่ตามมาเมื่อมีการเรียกร้องความเสียหาย !!!!

อย่าลืมว่า กรมธรรม์ประกันภัยก็คือที่เก็บสัญญาประกันภัย ทุกอย่างมีเงื่อนไขและข้อตกลงที่ชัดเจน ลองคิดดูในสถานการณ์ที่ลูกค้าต้องการแต่ของถูก บริษัทประกันภัยต้องลดเบี้ยประกันเพื่อมาแข่งขันกัน ถ้าทรัพย์สินของคุณเกิดเหตุ ได้รับความเสียหาย แต่กรมธรรม์ที่ทำรายละเอียดไม่ถูกต้อง บริษัทประกันจะยอมจ่ายค่าสินไหมให้คุณหรือ ???

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ คนใกล้ตัวผมที่ทำประกันโรงงานผลิตกรอบรูปผ่านธนาคาร เพราะมีภาระผูกพันกับทางธนาคาร แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายของอาคารเก็บเศษไม้ ที่เสียหายล้านกว่าบาทได้ เพราะไม่ได้ระบุคุ้มครองอาคารนี้ในกรมธรรม์ประกันภัย …

ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยจะดีหรือไม่ ต้องดูตอนที่มีการเรียกร้องความเสียหาย ซึ่งมีผลโดยตรงมาจากความละเอียดรอบคอบ ในขั้นตอนการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

อย่าปล่อยให้ฝ่ายจัดซื้อ ทำหน้าที่เพียงลำพัง .. คนที่รู้รายละเอียดของทรัพย์สิน หรือ รายละเอียดเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยโดยตรง ต้องมีส่วนและให้ความสำคัญด้วย …

อย่าปล่อย ให้คำว่าเบี้ยประกันถูกๆ มาบังตา จนละเลย รายละเอียดที่สำคัญในการทำประกันภัย ..

อย่าปล่อยให้ความเชื่อมั่นส่วนตัวและความเคยชินในการจัดซื้อ มาลดประสิทธิภาพในการจัดซื้อประกันภัย จนไม่เปิดรับความรู้ใหม่ๆ …

ถ้าคุณเป็นฝ่ายจัดซื้อ หรือ ใครก็แล้วแต่ ที่ต้องติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และต้องการให้ได้มาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ดี ให้จำคาถานี้ไว้เสมอว่า “ซื้อประกันอย่างไร ให้ไม่เสียใจตอนเคลม”

ในบทความต่อไป ผมจะมาเล่าประสบการณ์โดยตรง ที่จากการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของกิจการและคนที่มีหน้าที่ติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย